Grupa uwielbieniowa to działający przy naszym Sanktuarium zespół muzyczny, w który zaangażowanych jest kilkanaście osób. Spotykają się one na próbach, podczas których muzycy przygotowują się do przeprowadzenia „Wieczoru Chwały”.

„Wieczory Chwały” w Sanktuarium św. Jana Pawła II to spotkania modlitewno-muzyczne organizowane trzy razy do roku (w Adwencie, Wielkim Poście i Okresie Wielkanocnym). Są one przygotowaniem duchowym do ważnych celebracji liturgicznych obchodzonych w Kościele, do których zaliczamy: Wielkanoc, Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej oraz Boże Narodzenie.

Próby zespołu ustalane są każdorazowo na około 2 miesiące przed wydarzeniem, organizowane są w mniejszych grupach lub z udziałem całego zespołu.

Spotkania z duszpasterzem, ks. Sebastianem Kowalczykiem odbywają się w ramach prób całego zespołu. Są to zwykle 2 – 3 spotkania przed każdym wydarzeniem.

Ponadto, na miesiąc przed wydarzeniem odprawiana jest Msza św. w intencji muzyków.

Opiekę nad grupą sprawuje organistka Sanktuarium, p. Sylwia Kościuszko.