„Masz wiadomość” to propozycja spotkań dla młodych, które organizowane są przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach. Są one formą przygotowania do kolejnych Światowych Dni Młodzieży, dlatego podążamy szlakiem wytyczonym przez papieża Franciszka, rozważamy wspólnie proponowane teksty biblijne, tak aby lepiej zrozumieć, co Pan Bóg do nas przez nie chce powiedzieć.

Spotkania są otwarte, zapraszamy wszystkich młodych! Spotykamy się w każdy ostatni wtorek miesiąca. O godz. 19.00 uczestniczymy wspólnie w Eucharystii (Kaplica Kapłańska w Kościele Dolnym), a potem o godz. 19.45 jest spotkanie formacyjne (budynek Caritas).

Opiekunem duchowym grupy jest ks. Sebastian Kowalczyk