Regularnie w naszym Sanktuarium odbywają się Msze święte skierowana dla osób niepełnosprawnych, a także dla wszystkich tych, którzy są im bliscy – rodzin, opiekunów, osób pracujących z niepełnosprawnymi i chorymi w szpitalach, placówkach edukacyjnych, DPS-ach, hospicjach oraz wolontariuszy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcielibyw tym trudnym czasie pandemii doświadczyć bliskiego spotkania z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.

Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce w niedzielę, 19 września o godz. 17.00