Ty też zostań wolontariuszem!

Zapraszamy młodzież szkół średnich i studencką do wzięcia udziału w wolontariacie w ramach Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się!”. W naszym wolontariacie stawiamy na wszechstronny rozwój młodych między innymi poprzez szkolenia, pomoc w organizacji wydarzeń charytatywnych i kulturalnych oraz twórcze spędzanie wolnego czasu.

 POSZUKUJEMY OSÓB:

  • z pasją, zapałem i energią;
  • kierujących się wartościami takimi jak szacunek drugiego człowieka;
  • mających szczerą chęć zmieniania otoczenia na lepsze;

ZAPEWNIAMY:

  • wszechstronny rozwój przez udział w warsztatach
  • możliwość uczestnictwa koncertach i eventach organizowanych przez Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się”  i Instytut Dialogu Międzykulturowego im Jana Pawła II w Krakowie;
  • bezpłatne wejścia na wszystkie ekspozycje i Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się” i Instytut Dialogu Międzykulturowego im Jana Pawła II w Krakowie w trakcie odbywania wolontariatu;
  • certyfikat i referencje uczestnictwa w wolontariacie;
  • wyjazdy  i spotkania integracyjne;

Jeśli  nieobce Ci są wartości które wyznawał św. Jan Paweł II…

Jeśli lubisz poznawać ciekawych, inspirujących ludzi i chcesz współtworzyć z nimi niepowtarzalną atmosferę…

Jeśli chcesz pomóc w organizacji wydarzeń charytatywnych, kulturalnych czy eventów sakralnych i poczuć satysfakcję płynącą z dobrze spędzonego czasu…

to zapraszamy Cię do grona wolontariuszy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! W każdym miesiącu jedno spotkanie szkoleniowe i jedna akcja

Zapisy w czwartki w godzinach 18.00 - 19.00 w Centrum Wolontariatu (budynek obok Sanktuarium o nazwie CARITAS)

Szczegóły u ks. Dariusza  d.chrostowski@janpawel2.pl


Zapraszamy do udziału w sympozjum "Światło-Życie. Blachnicki - Wojtyła"

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum "Światło-Życie. Blachnicki - Wojtyła" w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!", które będzie miało miejsce 18 września. O godz. 9.00 w naszym Sanktuarium rozpocznie się Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego. Następnie w sali konferencyjnej budynku Fides trwać będą wykłady według harmonogramu, z którym można zapoznać się na poniższym plakacie.

Zapisy trwają.
Link do zapisow: http://krakow.oaza.pl/2021/08/24/sympozjum-swiatlo-zycie-blachnicki-wojtyla/

Serdecznie zapraszają organizatorzy sympozjum:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ruch Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej


Msza święta i spotkanie duszpasterstwa osób niepełnosprawnych

Grupa duszpasterska dla osób niepełnosprawnych, a także dla wszystkich tych, którzy są im bliscy serdecznie zaprasza na Mszę świętą w najbliższą niedzielę, o godz. 17.00. Po Mszy świętej odbędzie się spotkanie oraz koncert zespołu z Fundacji Artystycznej Cantito.

Zespół z Fundacji Artystycznej Cantito składa się z uzdolnionych muzycznie osób niewidomych. Na co dzień występuje w sześcioosobowym składzie. Rozwija utalentowanych ludzi, którzy chętnie śpiewają na Bożą chwałę, uświetniając Msze święte, jak też doskonale odnajdują się w znanym i lubianym repertuarze rozrywkowym. Zespół oraz Fundacja w przyszłym roku będą obchodzić swoje 10-lecie.


Abp Jędraszewski w 10. rocznicę śmierci kard. Deskura: Towarzyszył modlitwą, cierpieniem, bliskością Janowi Pawłowi II

Towarzyszył modlitwą, cierpieniem, bliskością Janowi Pawłowi II – mówił o śp. kard. Andrzeju Marii Deskurze abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski odprawił Mszę św. w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie spoczywają doczesne szczątki zmarłego dziesięć lat temu kardynała.

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że młody Andrzej Deskur w prawdę o Chrystusie, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem uwierzył w czasach, które były zaprzeczeniem prawdy o Bogu i Jego miłości do człowieka. – W tamtych czasach, w umysłach i wyobraźni wielu ludzi, jawił się przede wszystkim obraz Auschwitz, pojmowanego jako dno piekła . A on uwierzył w miłość. Zawierzył miłości, jaką Pan Bóg ma do nas – mówił o zmarłym dziesięć lat temu kardynale metropolita krakowski. 

Arcybiskup wspomniał specjalistyczne studia ks. Andrzeja Deskura we Fryburgu oraz jego służbę w Stolicy Apostolskiej. Zaznaczył, że prawdę o Kościele pogłębiał w czasie Soboru Watykańskiego II. – Odkrywał co znaczy być znakiem obecności Boga pośród ludu. Co znaczy nieść temu ludowi zbawienie, co znaczy dawać mu nadzieję, co znaczy wskazywać na ostateczny cel ludzkich dążeń i zmagań – mówił metropolita wskazując na więzy przyjaźni, które wówczas zawiązały się między ks. Deskurem a młodym biskupem Karolem Wojtyłą. Połączyła ich wspólna praca nad Konstytucją duszpasterską o Kościele Gaudium et spes oraz Dekretem o środkach społecznego przekazywania myśli. 

Metropolita przypomniał też o wydarzeniach z 13 października 1978 r., gdy kard. Karol Wojtyła dowiedział się o wylewie biskupa Andrzeja Deskura, którego później w szpitalu odwiedził już jako nowo wybrany papież. W kolejnych latach obaj duchowni nadal współpracowali. Był to czas naznaczony ofiarą biskupa a potem kardynała Andrzeja Marii Deskura zanoszoną za papieża i jego piotrową posługę. – Towarzyszył modlitwą, cierpieniem, bliskością Janowi Pawłowi II – podkreślał abp Marek Jędraszewski.

Andrzej Maria Deskur urodził się 29 lutego 1924 r. w Sancygniowie. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a po wojnie teologię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie. Na Uniwersytecie Katolickim w szwajcarskim Fryburgu obronił doktorat z teologii moralnej. Święcenia kapłańskie w 1950 r. przyjął we Francji, a od 1952 pracował w Watykanie. Kierował m.in. pracami Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu. W 1974 r. Paweł VI mianował go biskupem, a Jan Paweł II podniósł go do godności kardynalskiej w 1985 r. Był doktorem honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Orderem Orła Białego. Zmarł 3 września 2011 r., a jego pogrzeb odbył się 12 września. Został pochowany w krypcie sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


Abp Marek Jędraszewski podczas Dni Katechetycznych: Podstawowym zadaniem katechety jest budować innych swoją wiarą, nadzieją i miłością

W sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 31 sierpnia odbyło się spotkanie nauczycieli religii u progu nowego roku katechetycznego. W czasie Mszy św. abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę katechetów na konieczność postawy czuwania oraz obowiązek głoszenia i świadczenia.

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski odwołał się do wcześniejszych wykładów, których w ramach spotkania katechetycznego słuchali zgromadzeni w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, a w których podkreślono konieczność obecności katechety w szkołach i przedszkolach w czasie „ogromnych zmagań”. Refleksja dotyczyła kultury, antropologii a także socjologii. Arcybiskup zaznaczył, że dzisiejsza liturgia Słowa dodaje jeszcze jedną perspektywę konieczności obecności katechety w szkole i przedszkolu – teologiczną.

Św. Łukasz opisuje scenę uzdrowienia opętanego w synagodze w Kafarnaum. Zły duch wiedział, kim jest Jezus. W tym kontekście arcybiskup przywołał osobistą historię z drukowaniem obrazków prymicyjnych. Cenzura komunistyczna zabraniała wówczas powielania i rozpowszechniania obrazków z Matką Bożą Fatimską. Metropolita zauważył, że wówczas księża i biskupi nie znali szczegółowo objawień fatimskich. – Ale zły duch wiedział, co powiedziała Matka Boża Fatimska. Znał zapowiedź, że przyjdzie moment, kiedy ustrój komunistyczny padnie – mówił arcybiskup podkreślając, że ta analogia jest czytelna także dziś, kiedy „tyle sił sprzysięga się przeciw obecności katechety w szkole”. – Te siły wiedzą, co znaczy ta obecność. Nawet gdyby nam się wydawało, że jest ona słaba, krucha, niedoskonała. Ale to zawsze obecność kogoś, kto jest znakiem Chrystusa, kto jest przedłużeniem mocy Jego słowa – mówił.

Odwołując się do Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan arcybiskup zwrócił uwagę na cztery elementy, które mogą stanowić bezpośrednie wskazanie na bieżący rok katechetyczny. – Najpierw mamy powód do poczucia osobistej godności i dumy z tego kim jesteśmy – mówił metropolita podkreślając, że Chrystus jest światłością świata, a wierzący w Niego są „synami światłości”. – Z tym wiąże się się świadomość do czego ostatecznie zdążamy. Naszą siłą jest nadzieja życia wiecznego, do którego zostaliśmy powołani w chwili chrztu św. – dodawał arcybiskup.

Jako trzeci element abp Marek Jędraszewski wskazał na konieczność postawy czuwania. – Nie lekceważmy tego, co się do nas zbliża. Nie chowajmy głowy w piasek, udając że problemu nie ma. Czuwajmy po to, aby umieć właściwie określić zbliżający się problem czy niebezpieczeństwo i znaleźć adekwatne do tego zagrożenia środki – mówił metropolita. Jako czwarty z kolei arcybiskup wskazał obowiązek głoszenia i świadczenia. – Zadaniem podstawowym katechety jest, by budować innych swoją wiarą, nadzieją i miłością. Już to czynicie. Wielu z was zapewne od wielu lat. Czyńcie to nadal – zaapelował na koniec arcybiskup. 

 

źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


40-lecie "Solidarności" Rolników

W Sanktuarium św. Jana Pawła II na sobotniej Eucharystii pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, świętując jubileusz 40. lat istnienia, spotkali się członkowie i sympatycy Solidarności Rolników Indywidualnych w Małopolsce.

Homilię wygłosił bp Jan Zając. – Prowadzicie walkę o wolność i troszczycie się o to, by przynosić owoce ziemi, i dzielić się nimi (…). Pragniemy z wdzięcznością i szacunkiem chylić głowy przed tymi, którzy przez wieki użyźniali ziemię potem czoła, a kiedy trzeba było stanąć w jej obronie – nie szczędzili krwi. I z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracamy się teraz do tych, którzy dziś podejmują ciężki trud w służbie ziemi. Niech Bóg błogosławi pracę rąk waszych, siostry i bracia, i innych rolników, którzy dają nam chleb i pomoc, abyśmy dzielili się chlebem i radością ze wszystkimi, do których jesteśmy posłani. Święty Janie Pawle II, prowadź nas! Sługo Boży, kardynale Stefanie, wspieraj nas – prosił biskup.

Słowo do zebranych wygłosił również kard. Stanisław Dziwisz. – Wspominając dzisiaj założycieli tego ruchu i pierwszych jego członków, dziękujemy tym, którzy żyją za podjęty wówczas trud wolności, a tych, którzy odeszli już do Pana, polecamy Jego zbawczemu miłosierdziu. Liturgia zwraca naszą uwagę  także na teraźniejszość Solidarności Rolników Indywidualnych w Małopolsce. Jest to okazja do rachunku sumienia i przeproszenia Boga, za to wszystko, co nie wyszło i nie wychodzi w działalności związku. W duchu odpowiedzialności za jutro Solidarności Rolników Indywidualnych polecajmy w dzisiejszej Eucharystii Opatrzności Bożej, za przyczyną Królowej Polski, przyszłość tej organizacji, prośmy o mądrość jej przywódców i zaangażowanie członków. Prośmy także dobrego Boga, by pozostała wierna swojej chrześcijańskiej tożsamości, by nieustannie czyniła polską ziemię przyjazną Bogu i ludziom, by dewiza chłopów polskich  – żywią i bronią! – nadal inspirowała nowe pokolenia młodzieży wiejskiej do dumy narodowej i ofiarnej służby na rzecz Ojczyzny – mówił kardynał.

 

źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

Młodzi przyjaciele, Kościół potrzebuje waszego przejrzystego świadectwa, potrzebuje żarliwości waszych serc, potrzebuje waszej gotowości do służby – mówił do oazowiczów zgromadzonych na Dniu Wspólnoty w Sanktuarium św. Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz.

W poniedziałkowe przedpołudnie krakowskie sanktuarium tętniło życiem za sprawą członków Ruchu Światło-Życie. Osiem wspólnot, w tym trzy Domowego Kościoła, na początku spotkania podzieliło się swoimi przeżyciami z rekolekcji oraz zaprezentowało piosenki i znaki.

Następnie zebrani uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Nawiązując do ewangelicznej rozmowy Jezusa z Szymonem nad Jeziorem Tyberiackim, kardynał wskazał, iż pytania Chrystusa dotyczyły najważniejszej sprawy w życiu człowieka – miłości. Natomiast apostoł po każdej swojej odpowiedzi otrzymał od Pana zadanie do spełnienia: „Paś baranki moje!”. Kard. Dziwisz podkreślił, iż słowo Boże uświadamia nam, że najważniejsza jest nasza więź miłości z Chrystusem, jak również to, że jako Jego uczniowie i uczennice posyła nas, byśmy byli Jego świadkami w dzisiejszym świecie, który jest spragniony Dobrej Nowiny o zbawieniu.

– Młodzi przyjaciele, Kościół potrzebuje waszego przejrzystego świadectwa, potrzebuje żarliwości waszych serc, potrzebuje waszej gotowości do służby. Świat wokół proponuje wam wiele dróg i recept na osiągnięcie szczęścia. Nie dajcie się uwieść złudnym programom i ideologiom – zachęcał metropolita senior. – Nie poddawajcie się, tak jak nie poddawał się ks. Franciszek Blachnicki, który właśnie pośród cierpienia, w więzieniu i w obliczu śmierci dojrzał do służby człowiekowi, a ze swego życia uczynił dar dla Boga i Kościoła. Ten niezwykły człowiek zaufał Bogu, postawił na Boga i nie zawiódł się, a Bóg dzięki niemu sprawił tyle dobra w świecie – wyjaśniał kard. Dziwisz.

O potrzebie bycia świadkami Chrystusa przypomina także nabożeństwo rozesłania, podczas którego oazowicze przystępują do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Członkowie tego dzieła podejmują dobrowolną abstynencję od alkoholu i modlitwę „za braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach”. – Ks. Jan Stołowski mówił, że modnych jest teraz dużo kolorów bladych, mdłych: np. brzoskwiniowy, łososiowy. Tymczasem Krucjata jest dziełem, które nadaje wyrazistość życiu. I choć jest krzyżem, to ten wymiar radykalizmu pozwala być świadkiem – podzielił się animator Mateusz.

 

tekst: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

 


Bp Chrząszcz podczas 5 rocznicy ŚDM Kraków: Nie bójcie się na nowo otworzyć drzwi waszych serc dla Chrystusa

Nie bójcie się na nowo otworzyć drzwi waszych serc na Niego i dla Niego! Tak jak to uczyniliście 5 lat temu – mówił bp Robert Chrząszcz do młodzieży, która zgromadziła się w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, by świętować 5. rocznicę Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Mszy św. w papieskim sanktuarium przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, który dokładnie pięć lat temu na krakowskich Błoniach zainaugurował Światowe Dni Młodzieży. – Zachowamy na zawsze pamięć o tamtych lipcowych dniach. Kraków stał się stolicą młodego Kościoła – wielkiej wspólnoty uczniów Jezusa z Nazaretu, dla których On zawsze jest i będzie „drogą, prawdą, i życiem”, jedynym Zbawicielem i nadzieją świata – mówił metropolita senior przypominając ówczesny entuzjazm wiary i radości młodych z całego świata. – Radości Ewangelii nie mogą przesłonić nasze słabości i niewierności. Kościół jest wspólnotą nawracających się grzeszników, pokładających nadzieję w Bożym miłosierdziu, powołanych do dawania świadectwa o tym, że w Sercu Boga jest miejsce dla każdego człowieka, bo wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, bo za nas wszystkich Syn Boży przelał swoją Najświętszą krew na krzyżu – mówił kard. Stanisław Dziwisz dodając, że dzisiejsza modlitwa jest okazją do dziękczynienia Bogu za „ogromne dobro, jakie stało się i jest udziałem całego Kościoła dzięki wszystkim Światowym Dniom Młodzieży, a zwłaszcza tym sprzed pięciu laty”.

– Pamięcią, ale także sercem, wracamy do tych dni 2016 roku, kiedy to młodzież całego świata zgromadziła się w naszej ojczyźnie, aby swoim życiem, obecnością, entuzjazmem zaświadczyć, że Panem jest Jezus. Niewątpliwie to, co dokonało się w tych dniach było wielkim Bożym dziełem – mówił na początku homilii bp Robert Chrząszcz.

Krakowski biskup pomocniczy wracał do Światowych Dni Młodzieży sprzed 5 lat w perspektywie słów św. Jana Pawła II, które przyjął za swoje zawołanie biskupie – „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Stawiał młodym zgromadzonym na Białych Morzach pytanie, czy ŚDM w Krakowie rzeczywiście były momentem otwarcia na oścież drzwi Chrystusowi i sugerował zrobienie rachunku sumienia. Przyznał, że gościnność Polaków i posługa wolontariuszy świadczy o otwartości serc na Chrystusa przychodzącego w drugim człowieku. – Był to także czas otwarcia się na Chrystusa w wymiarze duchowym i indywidualnym. Pomagała w tym także moc wiary, radości i świadectwa tych wszystkich młodych ludzi, którzy tu przybyli – dodawał, ale równocześnie pytał czy to otwarcie na Chrystusa ciągle trwa, czy przypadkiem nie zamknęliśmy drzwi swojego serca.

– Niestety, z perspektywy czasu widzimy, że wielu z tych ludzi, którzy wtedy tak mocno stali za Chrystusem, tak mocno działali na rzecz głoszenia prawdy Ewangelii, dzisiaj czasem stoi zupełnie po drugiej stronie – zauważył biskup i zwracał uwagę, że wówczas to otwarcie na Chrystusa mogło nie być do końca szczere, ale młodzi potraktowali to użytkowo i „Chrystusem otworzyli sobie drzwi do jakiegoś przeżycia, chwilowego uniesienia , lepszego życia…”.

Bp Robert Chrząszcz wyjaśnił, dlaczego mówi o tym do tych, którzy pozostali i są obecni w Kościele. – Chcę wam uświadomić, moi drodzy przyjaciele, że za wspólnotę Kościoła odpowiedzialni jesteśmy my wszyscy – jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Gdyby tak nie było, to nie byłoby także Światowych Dni Młodzieży. Bo po co jakieś wspólne spotkania, skoro między nami nie ma żadnej relacji? – pytał retorycznie biskup zapraszając młodych do wzięcia odpowiedzialności i przejęcia inicjatywy. – Dziś Chrystus chce głosić Ewangelię do współczesnego człowieka ustami jego rówieśników. Wasze świadectwo wiary jest bardzo ważne, ono ma wielką moc. Nie możemy tego zaprzepaścić ani zmarnować – mówił i zachęcał, by nie oceniać zbyt łatwo tych, którzy odeszli, bo może ktoś został poraniony, zgorszony, albo osłabła jego wiara. – To co mówi Chrystus do każdego z nas to nie ciągłe opisywanie upadku, ale przede wszystkim wezwanie do powstania, do nawrócenia – dodawał.

Biskup zwrócił się także do tych, którzy podczas ŚDM byli bardzo blisko Chrystusa, a teraz się od Niego oddalili. – Chcę wam wszystkim moi kochani powiedzieć, abyście się nie lękali! Chrystus pozwala nam zacząć wszystko od nowa! Nie bójcie się na nowo otworzyć drzwi waszych serc na Niego i dla Niego! Tak jak to uczyniliście 5 lat temu – mówił i w tym kontekście przywołał wypowiedziane wówczas słowa papieża Franciszka m.in. o zejściu z kanapy i założeniu wyczynowych butów. „Pan, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się w znaki pojednania, komunii, tworzenia. Pragnie On twoich rąk, by nadal budować dzisiejszy świat. Chce go budować z tobą” – cytował ojca świętego krakowski biskup pomocniczy. – Choć już 5 lat temu skończyły się ŚDM w Krakowie dziś również Chrystus chce budować ten świat z tobą! Jesteś potrzebny! Nie lękaj się! Otwórz swe serce Chrystusowi! (…) Powietrze już drga – zakończył bp Robert Chrząszcz nawiązując do słów hymnu kolejnych ŚDM, które odbędą się w Lizbonie.

Mszę św. w sanktuarium św. Jana Pawła II koncelebrowali bp Grzegorz Suchodolski – wieloletni dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM i sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016, bp Marek Solarczyk – przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz lubelski biskup pomocniczy Adam Bab, przez wiele lat odpowiadający za duszpasterstwo młodzieży na terenie swojej archidiecezji i uczestniczący w kolejnych edycjach ŚDM.

Po Mszy św. rozpoczął się koncert uwielbieniowy, podczas którego zaprezentowano m.in. pięć znanych już hymnów ŚDM, a na koniec – premierowe wykonanie hymnu ŚDM Lizbona 2023, zatytułowanego “Powietrze już drga”. 

 

źródło: Archidiecezja Krakowska

 


Ósma modlitwa za zranionych w Kościele

W niedzielę 27 czerwca 2021 r. w naszym Sanktuarium ponownie odbędzie się modlitwa za osoby, które doświadczyły wykorzystania seksualnego przez duchownych Kościoła Katolickiego. Wydarzenie rozpocznie się od Mszy świętej w intencji osób skrzywdzonych, która zostanie odprawiona o godzinie 17:00 w kościele górnym. Natomiast modlitwa za zranionych w formie Adoracji Najświętszego Sakramentu rozpocznie się o godzinie 18:00. Około godziny 19:00 w Sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie z franciszkaninem ojcem Tarsycjuszem Krasuckim. Będzie miało formę pytań i odpowiedzi, podczas którego każdy będzie mógł zabrać głos.

Abp Marek Jędraszewski otworzył multimedialną wystawę "Śladami Jezusa"

W Ziemi Świętej, w sposób szczególny, zawarta jest prawda o krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa – mówił abp Marek Jędraszewski otwierając wystawę „Śladami Jezusa” w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

17 czerwca w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” na Białych Morzach uroczystego otwarcia wystawy „Śladami Jezusa” dokonał abp Marek Jędraszewski. Zauważył, że wystawa pokazuje Jerozolimę z roku 33, czyli momentu śmierci Pana Jezusa. Arcybiskup podkreślił, że dla Jana Pawła II niezwykle cenna była tajemnica krzyża. Metropolita krakowski przypomniał, jak papież pod koniec swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej jeszcze raz chciał wejść na Kalwarię, by pocałować miejsce, gdzie stał krzyż Jezusa Chrystusa. – Dał przejmujące świadectwo swojej wiary i miłości do Odkupiciela człowieka, a potwierdził to w swój ostatni Wielki Piątek, kiedy nie mógł być na tradycyjnej drodze krzyżowej przy Koloseum, gdy w kaplicy papieskiej przytulał krzyż – mówił abp Marek Jędraszewski i dodawał, że wystawa przybliża prawdę o korzeniach chrześcijaństwa i prawdę o chrześcijańskich korzeniach naszej ojczyzny.

– Przy tym wszystkim nie zapominajmy, że w Ziemi Świętej, w sposób szczególny, zawarta jest prawda o krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa – mówił arcybiskup i nawiązując do słów św. Andrzeja Apostoła życzył, by wystawa pokazywała, że dla wszystkich ludzi, także żyjących w XXI w., prawda o Ziemi Świętej, miejscu śmierci Pana Jezusa, jest jedyną nadzieją człowieka.

– Kawałek Ziemi Świętej będzie na stałe w papieskim sanktuarium w Krakowie. Nie będzie ciężkim nudnym głazem do oglądania – to jest coś innego – gorąca, pełna emocji, barw i zapachów opowieść, która operuje różnymi środkami wyrazu – mówił pomysłodawca wystawy Krzysztof Noworyta i podkreślał, że jej fenomenem jest zupełnie nowy format opowiadania historii, który kładzie nacisk na przeżycie. Jest ona adresowana zarówno do osób wierzących, jak i wyrosłych w tradycji judeochrześcijańskiej, dla których może być okazją do przypomnienia sobie Ewangelii. – Poczuliśmy, że nowoczesna technologia daje nam możliwość opowiedzieć tę historię na nowo – dodawał zaznaczając, że kultura chrześcijańska potrzebuje nowych form wyrazu i opowiadania o kerygmacie. 

Prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” zwrócił uwagę, że Karol Wojtyła od najmłodszych lat związany był z Ziemią Świętą. Jako dziecko pielgrzymował z ojcem do Kalwarii Zebrzydowskiej, która powstała głównie dla tych, którzy nie mogli pozwolić sobie na podróż do Palestyny. W czasie soboru, jako arcybiskup Krakowa pielgrzymował do ojczyzny Jezusa, a jako papież odwiedził ją w roku jubileuszowym 2000. – Ojciec Święty odwiedzał te miejsca, a teraz – w pewnym sensie – one trafiły do jego domu, jakim jest papieskie centrum na Białych Morzach –  mówił ks. Tomasz Szopa podkreślając ewangelizacyjny wymiar wystawy.

Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki zaznaczył, że wystawa ma walor zarówno poznawczy, jak i edukacyjny. Zarówno w Warszawie, jak i w Częstochowie oglądało ją wielu młodych ludzi. Sławomir Adamiec wyraził nadzieję, że podobnie będzie w Krakowie. 

– Naszą misją jest wspieranie Kościoła i dobrej kultury, a każdy przejaw dobra i piękna jest dziś na wagę złota – mówił Szymon Czyszek tłumacząc zaangażowanie w przedsięwzięcie Rycerzy Kolumba.

Wystawa „Śladami Jezusa” w nowoczesny sposób opowiada historię Jezusa i rozwoju chrześcijaństwa na przestrzeni wieków – w świetle Ewangelii, tradycji i nauki. Twórcy wykorzystali do tego spektakularne animacje komputerowe, repliki unikalnych eksponatów, poruszającą muzykę oraz zapachy.

To pierwsza w Polsce tak bogata w środki wyrazu wystawa dotycząca tematu wiary. Jej narratorem jest aktor Piotr Fronczewski, którego głos w przejmujący sposób zanurza zwiedzających w kolejne rozdziały opowieści i towarzyszy im na wszystkich etapach zwiedzania wystawy. A klimat bliskowschodniego świata tworzą pieśni w języku aramejskim, które wykonała mieszkająca w Polsce syryjska artystka Mirna Kbbeh. Opiekunem merytorycznym wystawy jest franciszkanin z Kustodii Ziemi Świętej o. Narcyz Klimas, naukowiec i badacz, wybitny autorytet w tematyce historii Bożego Grobu.

Ekspozycja ma charakter edukacyjno-kulturalny i jest skierowana do szerokiego grona odbiorców – od młodzieży wczesnoszkolnej do seniorów. Dodatkowo, na potrzeby nauczycieli, został stworzony scenariusz lekcji towarzyszących zwiedzaniu. Wystawa czynna jest codziennie, w godzinach 9:00 – 18:00, ostanie wejście o godz. 17:40.

Od 2019 roku wystawa była prezentowana w Warszawie w Świątyni Opatrzności Bożej i w Częstochowie na Jasnej Górze, gdzie odniosła ogromny sukces frekwencyjny. W Krakowie widzowie będą mogli oglądać ją przez najbliższe 5 lat.

Krakowska odsłona multimedialnej wystawy  „Śladami Jezusa”  powstała dzięki zaangażowaniu Partnera Wystawy –  Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie oraz dzięki wsparciu Rycerzy Kolumba, międzynarodowej wspólnoty katolickich mężczyzn działających dla dobra Kościoła, którzy w 2006 roku rozpoczęli działalność w Polsce na zaproszenie Jana Pawła II.

Honorowy patronat nad wystawą objęli: abp Marek Jędraszewski – metropolita krakowski, Konferencja Episkopatu Polski, Kustodia Ziemi Świętej oraz Rycerze Kolumba. Partnerem Wystawy jest też Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

tekst: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej