Msza św. w intencji czcicieli św. Szarbela i nabożeństwo próśb i podziękowań za wstawiennictwem Świętego Mnicha z Libanu
28-go dnia miesiąca, o godzinie 17:00 w Górnym Kościele.

 

Każdego 28-go dnia miesiąca, o godzinie 17:00 odprawiana jest Msza św. wotywna i nabożeństwo ku czci św. Szarbela połączone z modlitwą o dar uzdrowienia oraz namaszczeniem olejem Świętego. W trakcie nabożeństwa relikwie świętego Mnicha z Libanu wystawione są do publicznego kultu, a pielgrzymi oddając im cześć, zostawiają na kartkach imiona osób, za które się modlą.

Olej św. Szarbela można otrzymać w Sanktuarium św. Jana Pawła II tylko podczas nabożeństwa.
Więcej informacji, jak otrzymać olej na stronie internetowej OLEJ ŚW. SZARBELA.

23 lipca 2017 roku dzięki staraniom ówczesnych duszpasterzy do Sanktuarium na „Białych Morzach” zostały sprowadzone z Libanu relikwie I stopnia (ex ossibus) św. Szarbela Makhlouf – jednego z największych cudotwórców w historii chrześcijaństwa. Ks. Jan Kabziński, ówczesny kustosz Sanktuarium przywitał go wtedy słowami: „Witamy cię z wielką radością, że od dzisiaj będziesz tutaj obecny razem ze św. Janem Pawłem II”.

Św. Szarbel żył w XIX wieku. Do dnia dzisiejszego za jego wstawiennictwem dokonało się już kilkadziesiąt tysięcy poświadczonych cudów. To pokazuje, że św. Mnich i Pustelnik nie przestaje działać, przychodząc potrzebującym z pomocą w chorobach duszy i ciała.

Serdecznie zapraszamy do modlitwy przez jego wstawiennictwo w naszym Sanktuarium.

Modlitwa o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu, w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami.

Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności.

Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego.

Amen.