Msza św. i nabożeństwo przy relikwiach św. Szarbela

Msza św. w intencji czcicieli św. Szarbela i nabożeństwo próśb i podziękowań za wstawiennictwem Świętego Mnicha z Libanu
28-go dnia miesiąca, o godzinie 17:00 w Górnym Kościele.

 

Każdego 28-go dnia miesiąca, o godzinie 17:00 odprawiana jest Msza św. wotywna i nabożeństwo ku czci św. Szarbela połączone z modlitwą o dar uzdrowienia oraz namaszczeniem olejem Świętego. W trakcie nabożeństwa relikwie świętego Mnicha z Libanu wystawione są do publicznego kultu, a pielgrzymi oddając im cześć, zostawiają na kartkach imiona osób, za które się modlą.

Olej św. Szarbela można otrzymać w Sanktuarium św. Jana Pawła II tylko podczas nabożeństwa.
Więcej informacji, jak otrzymać olej na stronie internetowej OLEJ ŚW. SZARBELA.

23 lipca 2017 roku dzięki staraniom ówczesnych duszpasterzy do Sanktuarium na „Białych Morzach” zostały sprowadzone z Libanu relikwie I stopnia (ex ossibus) św. Szarbela Makhlouf – jednego z największych cudotwórców w historii chrześcijaństwa. Ks. Jan Kabziński, ówczesny kustosz Sanktuarium przywitał go wtedy słowami: „Witamy cię z wielką radością, że od dzisiaj będziesz tutaj obecny razem ze św. Janem Pawłem II”.

Św. Szarbel żył w XIX wieku. Do dnia dzisiejszego za jego wstawiennictwem dokonało się już kilkadziesiąt tysięcy poświadczonych cudów. To pokazuje, że św. Mnich i Pustelnik nie przestaje działać, przychodząc potrzebującym z pomocą w chorobach duszy i ciała.

Serdecznie zapraszamy do modlitwy przez jego wstawiennictwo w naszym Sanktuarium.

Modlitwa o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu, w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami.

Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności.

Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego.

Amen.


Getsemani - Archidiecezjalne Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II

Każdego 16-go dnia miesiąca zapraszamy na „Nabożeństwo Getsemani” ze św. Janem Pawłem II. O godz. 17.00 rozpoczyna się Eucharystia, a następnie Nabożeństwo Getsemani.

Tak jak Jezus w Ogrodzie Oliwnym, pragniemy czuwać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, dziękując Bogu za otrzymane dotychczas łaski i przedstawiając nasze prośby.

W tym Nabożeństwie Getsemani modlimy się o życie zgodne z wolą Bożą. Przykład daje nam sam Jezus Chrystus w Ogrodzie Getsemani, dają nam święci i błogosławieni, a wśród nich św. Jan Paweł II, którego ośmielamy się nazywać Wielkim, ponieważ jest dla nas wzorem człowieka, który pokornie spełnił wolę Bożą w swoim życiu.

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II powierzamy Jezusowi intencje, z którymi przychodzą do naszego Sanktuarium Pielgrzymi. Otaczamy je wszystkie następującą modlitwą, odmawianą w trakcie tego Nabożeństwa:

Ojcze, Boże Wszechmocny!

Dla Ciebie wszystko jest możliwe. Wysłuchaj nasze prośby.

Jednak nie to, co my chcemy, ale to co Ty, nasz Ojcze, niech się stanie.

Pragniemy razem z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem wołać:

„Nie moja wola, lecz Twoja Ojcze niech się stanie”

(powtarzane po każdym wezwaniu)

  1. W moim codziennym życiu;
  2. W chorobach moich przyjaciół, o których zdrowie proszę;
  3. W rodzinach, które oczekują potomstwa, a przeżywają trudności;
  4. W małżeństwach, które pragną daru rodzicielstwa;
  5. W trosce o poranione rodziny, odrzucone dzieci;
  6. W siostrach i braciach przeżywających wydarzenia Getsemani w chorobach nowotworowych;
  7. We wszystkich prośbach zanoszonych podczas tego nabożeństwa przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II;

Na zakończenie Nabożeństwa Getsemani, po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, poświęcamy obrazki z wizerunkiem św. Jana Pawła II i liściem drzewa oliwnego. Dlaczego to robimy?

Liście drzewa oliwnego są symbolem błogosławieństwa i urodzaju, mądrości Bożej, wiary w Boga, pokoju, przebaczenia i pojednania, odrodzenia, zwycięstwa, płodności, życia, zdrowia, światła, końca kataklizmu i odradzającego się życia jak również życia wiecznego.

Obrazki z liśćmi drzewa oliwnego wcześniej zostały umieszczone w Kaplicy Kapłańskiej, na płycie grobowej św. Jana Pawła II, gdzie znajduje się symboliczna księga życia św. Jana Pawła II, z relikwiami jego krwi.

Św. Jan Paweł II w swojej ostatniej encyklice Ecclesia de Eucharistia (Wprowadzenie, nr. 3) napisał:

W Ogrodzie tym do dnia dzisiejszego zachowały się niektóre bardzo stare drzewa oliwne. Może były nawet świadkami tego, co dokonało się w ich cieniu owego wieczoru, gdy Chrystus na modlitwie doświadczał śmiertelnej trwogi, «a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię» (por. Łk 22, 44).

Chcemy, aby ten poświęcony obrazek z liściem drzewa oliwnego, podarowany osobie modlącej się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, był dla niej zachętą do ufnej i wytrwałej modlitwy, która otwiera Serce Boga Ojca.

Chcemy, aby to Nabożeństwo Getsemani pobudzało nas do najpiękniejszej modlitwy prośby, która zawsze powinna się kończyć słowami Chrystusa: „Nie moja wola, ale Twoja Ojcze, niech się stanie”. A liście drzewa oliwnego niech będą świadkami modlitwy wiernych Kościoła, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.


Różaniec

Każda Sobota po Mszy św. O 17.00- Kościół Górny

Od początku swego pontyfikatu św. Jan Paweł II zachęcał do odmawiania różańca. W dniu 29 października 1978 roku mówił do wiernych, że:
Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. […] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.

W dniu 16 października 2002 roku, ogłaszając Rok Różańca, św. Jan Paweł II wystosował do wszystkich wiernych List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. Tym właśnie dokumentem Papież wprowadził do różańca nowe tajemnice – światła, ale także szczegółowo wyjaśnił, jak wielką wartość ma modlitwa różańcowa i krok po kroku objaśnił jak ją praktykować.
Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność różańca. Do dziś przez modlitwę różańcową poleca najtrudniejsze sprawy i intencje, zwłaszcza sprawę pokoju na świecie i dobro rodziny, wierząc, że wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej wyjedna ratunek. Papież Jan Paweł II kończy swój piękny List o modlitwie różańcowej słowami bł. Bartłomieja Longo:
O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie nigdy cię już nie porzucimy! Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie„.

Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które wierni otaczają wyjątkową czcią i z ufnością kierują swoje intencje ku Matce Bożej. W Sanktuarium wielkiego czciciela tej modlitwy nabożeństwa odprawiane są również w każdą sobotę po Mszy św. O 17.00.


Msza Święta dla rodzin z dziećmi

Św. Jan Paweł II to Papież Rodzin. Przypominał on, że chrześcijańskie małżeństwo i rodzina są pierwszym i najważniejszym miejscem przekazywania wiary dzieciom. W Sanktuarium św. Jana Pawła II istnieje przestrzeń, która temu sprzyja.

W każdą niedzielę, o godz. 11.00 odprawiana jest w Górnym Kościele Msza św. dla rodzin z dziećmi.

Duszpasterz dzieci, ks. Dariusz Chrostowski wspólnie z rodzicami przygotowują Słowo, zagadki i animacje, tak aby zainteresować najmłodszych. Animatorzy, Jacek i Magdalena Policha kierują słowo wprowadzenia do czytań z danej niedzieli oraz do przeżywanego okresu liturgicznego.

Duszpasterstwo to rozpoczęło się bardzo skromnie, w kameralnej Kaplicy Kapłańskiej w 2011 roku, która w krótkim czasie okazała się zbyt mała i ustąpiła miejsca większej przestrzeni Kościoła Relikwii. Ostatecznie Msza św. „dziecięca”, ze względu na rosnącą liczbę uczestników, znalazła swoje miejsce w Kościele Górnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi w każdą niedzielę, na godz. 11.00. Można również pomóc w przygotowaniu liturgii. Wystarczy zgłosić się przed Mszą św. przy ołtarzu głównym, u rodzin przygotowujących liturgię w danym dniu.


Koronka do Bożego Miłosierdzia

Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 1572).

Od poniedziałku do soboty, o godz. 15.00 w naszym Sanktuarium odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. To krótkie nabożeństwo gromadzi od kilku do kilkunastu osób przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościele Dolnym.

Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją (Dz. 1731).


Anioł Pański

Modlitwa składa się z trzech Zdrowaś Maryjo przeplatanych wersami biblijnymi opowiadającymi o ważnych wydarzeniach zbawczych.

Początki tej modlitwy sięgają przełomu XII i XIII w. i była to modlitwa wieczorna, w której proszono Chrystusa przez wstawiennictwo Maryi o spokój w nocy. Z czasem dodano uwielbienie dla tajemnicy Zwiastowania.

Zwyczaj modlitwy południowej wprowadził Papież Kalikst III w XV w. nakazując trzykrotne w ciągu dnia dzwonienie na Pozdrowienie Anielskie, aby otrzymać pomoc Bożą podczas wojny z Turkami.

Dzisiejsza forma modlitwy – a więc połączenie Zdrowaś z medytacją nad biblijnymi wydarzeniami – pochodzi z XVI w.

Na szczególne miejsce wyniósł modlitwę „Anioł Pański” nasz święty patron Jan Paweł II. Z wielką radością – jak sam podkreślił – kontynuował piękny zwyczaj jej odmawiania razem z pielgrzymami na Placu św. Piotra w każdą środę, niedzielę i święto.

W naszym Sanktuarium każdego dnia o 12.00 w sposób uroczysty odmawiamy modlitwę Anioł Pański, zaś w każdą niedzielę i święto o 12.15.

TREŚĆ MODLITWY ANIOŁ PAŃSKI

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

 

P. Oto ja, służebnica Pańska.

W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

 

P. A Słowo ciałem się stało.

W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

P. Módlmy się.

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Albo:

Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Albo:

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.

P. Polecajmy miłosierdziu Bożemu zmarłych:

Wieczny odpoczynek racz im, dać Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P. Niech odpoczywają w Pokoju wiecznym.

W. Amen.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Królowo nieba, wesel się, alleluja

Antyfona maryjna używana zamiast „Anioł Pański” w Okresie Wielkanocy

 

wersja I

Królowo nieba, wesel się, alleluja,

bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,

zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.

Módl się za nami do Boga. Alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Módlmy się.

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

albo wersja II przeznaczona do śpiewu

Wesel się, Królowo miła,

bo Ten, któregoś zrodziła,

zmartwychwstał Pan nad panami;

módl się do Niego za nami! Alleluja, alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie,

proś Go za nami w potrzebie,

byśmy się też tam dostali

i na wiek wieków śpiewali: Alleluja, alleluja!


Nabożeństwo próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Nabożeństwo próśb i podziękowań do św. Jana Pawła II to nasza codzienna modlitwa w intencjach pielgrzymów, która odbywa się przy relikwiach krwi Ojca Świętego w następującym porządku:

Dni powszednie po Mszy św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 – Dolnym Kościele

Intencje zapisane na karteczkach, prosimy składać w Dolnym Kościele.

W podanych intencjach odprawiana jest w każdą niedzielę Msza św. o godz. 12.30.
Obejmujemy w niej również modlitwą wszystkich Dobroczyńców naszego Sanktuarium.

Poniedziałek: 

Święty Janie Pawle II, wierny Pasterzu Kościoła. Polecamy twojemu orędownictwu cały Kościół prosząc, aby zawsze wiernie realizował posłannictwo Chrystusa: Kapłana, Proroka i Króla.

Ty całe swoje życie oddałeś w ręce Maryi. I my dzisiaj chcemy to samo uczynić powierzając się Jej, słowami modlitwy: Pod Twoją obronę ….

Święty Janie Pawle II, chcemy teraz przedstawić Ci intencje składane w naszym Sanktuarium…A teraz w chwili ciszy wypowiedzmy intencje naszych serc …

I z ufnością wołajmy:

– Św. Janie Pawle II, módl się za nami

– Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka

– Następco Piotra i Sługo sług Bożych
– Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary

– Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary
– Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba
– Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań

– Nauczycielu ekumenizmu

– Rzeczniku i obrońco prześladowanych

– Szanujący przeciwników i prześladowców

K. Módl się za nami Święty Janie Pawle II.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo: 

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tych łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa o jedność Kościoła Św. Jana Pawła II

Maryjo, która jesteś pierwszą służebnicą jedności Chrystusowego Ciała ukształtowanego pod Twoim macierzyńskim sercem, pomóż nam.

Pomóż nam, pomóż wszystkim wiernym, którzy tak boleśnie odczuwają dramat dziejowych podziałów chrześcijaństwa, odnajdywać wytrwale drogę do jedności Ciała Chrystusa poprzez bezwzględną wierność Duchowi Prawdy i Miłości, który został im dany za cenę Krzyża i Śmierci Twojego Syna. Amen.

Albo:

Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dozwól, abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają nas nieszczęsne podziały.

Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszelkie przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze do zjednoczenia i Bożej zgody. Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw, abyśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi węzłami prawdy i pokoju, wiary i miłości i jedną myślą oraz jednym głosem mogli wychwalać Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wtorek:

Święty Janie Pawle II, Apostole Pokoju. Polecamy twojemu orędownictwu cały świat, prosząc o dar pokoju między narodami na ziemi.

Ty całe swoje życie oddałeś w ręce Maryi. I my dzisiaj chcemy to samo uczynić powierzając się Jej, słowami modlitwy: Pod Twoją obronę …

Święty Janie Pawle II, chcemy teraz przedstawić Ci intencje składane w naszym Sanktuarium…

A teraz w chwili ciszy wypowiedzmy intencje naszych serc …

I z ufnością wołajmy:

– Św. Janie Pawle II, módl się za nami

– Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

– Pasterzu całego świata

– Apostole pojednania i pokoju
– Promotorze cywilizacji miłości
– Głosicielu Nowej Ewangelizacji

– Orędowniku sprawiedliwości społecznej

– Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi
– Misjonarzu wszystkich narodów

– Świadku wiary, nadziei i miłości

K. Módl się za nami Święty Janie Pawle II.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tych łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa o pokój na świecie Św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Amen

Albo:

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

 

Środa:

Święty Janie Pawle II, Pasterzu Polaków. Polecamy twojemu orędownictwu naszą Ojczyznę prosząc o dar miłości do Niej oraz o to, byśmy potrafili zachować i pielęgnować naszą narodową tożsamość.

Ty całe swoje życie oddałeś w ręce Maryi. I my dzisiaj chcemy to samo uczynić powierzając się Jej, słowami modlitwy: Pod Twoją obronę …

Święty Janie Pawle II, chcemy teraz przedstawić Ci intencje składane w naszym Sanktuarium…

A teraz w chwili ciszy wypowiedzmy intencje naszych serc …

I z ufnością wołajmy:

– Św. Janie Pawle II, módl się za nami

– Pasterzu Polaków

– Nauczycielu patriotyzmu

– Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia

– Pielgrzymie niosący Prawdę

– Pielgrzymie dialogu

– Wzorze pracowitości

– Wzorze pokory

– Upominający grzeszników

– Wskazujący drogę grzesznikom

K. Módl się za nami Święty Janie Pawle II.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tych łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa za Ojczyznę Św. Jana Pawła II

Zawierzamy macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej nas samych, Kościół, wszystkich naszych rodaków, nie wyłączając nikogo.

Zawierzamy Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach. Amen.

Albo:

Prosimy Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały nasz naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością kroczy w trzecim tysiącleciu i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.

Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.

Amen.

 

Czwartek:

Święty Janie Pawle II, Kapłanie otwarty na człowieka. Polecamy twojemu orędownictwu papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego, przygotowujących się do kapłaństwa i do życia zakonnego, prosząc o nowe, święte powołania do służby Chrystusowi w Kościele.

Ty całe swoje życie oddałeś w ręce Maryi. I my dzisiaj chcemy to samo uczynić powierzając się Jej, słowami modlitwy: Pod Twoją obronę …

Święty Janie Pawle II, chcemy teraz przedstawić Ci intencje składane w naszym Sanktuarium…

A teraz w chwili ciszy wypowiedzmy intencje naszych serc …

I z ufnością wołajmy:

– Św. Janie Pawle II, módl się za nami

– Wzorze oddania się Niepokalanej

– Bracie i Mistrzu kapłanów
– Ojcze osób konsekrowanych

– Przykładnie realizujący powołanie

– Nauczycielu modlitwy

– Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię

– Kapłanie otwarty na człowieka

– Kapłanie serdeczny, szczery i radosny

– Orędowniku Bożego Miłosierdzia

K. Módl się za nami Święty Janie Pawle II.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tych łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa o powołania Św. Jana Pawła II

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Amen

Albo:

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli «tak» na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Amen

Albo:

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa! Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

Piątek:

Święty Janie Pawle II, Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych. Polecamy twojemu orędownictwu chorych, cierpiących duchowo i fizycznie, zniewolonych różnymi nałogami, a także umierających, prosząc o potrzebne łaski dla nich.

Ty całe swoje życie oddałeś w ręce Maryi. I my dzisiaj chcemy to samo uczynić powierzając się Jej, słowami modlitwy: Pod Twoją obronę …

Święty Janie Pawle II, chcemy teraz przedstawić Ci intencje składane w naszym Sanktuarium…

A teraz w chwili ciszy wypowiedzmy intencje naszych serc …

I z ufnością wołajmy:

– Św. Janie Pawle II, módl się za nami

– Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie

– Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych

– Zakochany w krzyżu Chrystusa

– Dobry Samarytaninie dla cierpiących
– Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych

– Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych

– Pociecho porzuconych i osieroconych

– Pociecho umierających

– Wzorze życia i umierania dla Pana

K. Módl się za nami Święty Janie Pawle II.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tych łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa za chorych i umierających Św. Jana Pawła II

Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych, Nadziejo umierających, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a szczególności za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią.

O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy, które zanosimy w imieniu naszych chorych braci i sióstr. Wzmocnij ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Pociesz ich swoją pełną miłości obecnością i – jeśli taka jest Twoja wola – przywróć ich zdrowie, daj nowe siły ich ciałom i duszom. Amen

Albo:

O miłościwy Ojcze, pobłogosław tych, którzy umierają, pobłogosław tych wszystkich, którzy wkrótce staną z Tobą twarzą w twarz. Wierzymy, że uczyniłeś ze śmierci drzwi do życia wiecznego. Podtrzymuj w imię Twoje naszych braci i siostry, którzy są u kresu swego życia, i zaprowadź ich bezpiecznie do domu życia wiecznego z Tobą. Amen.

Albo:

O Boże, Źródło wszelkiej mocy, broń i chroń tych, którzy opiekują się chorymi i troszczą się o umierających. Obdarz ich duchem odwagi i życzliwości. Wspieraj ich w wysiłkach na rzecz niesienia pocieszenia i ulgi. Uczyń z nich jeszcze bardziej promieniujący znak Twojej przemieniającej miłości. Amen.

 

Sobota:

Święty Janie Pawle II, Patronie rodzin chrześcijańskich. Polecamy twojemu orędownictwu wszystkich małżonków, rodziny, dzieci, młodzież, małżeństwa oczekujące narodzin dziecka i małżeństwa proszące o dar potomstwa. Umocnij ich wiarę, nadzieję i wzajemną miłość.

Ty całe swoje życie oddałeś w ręce Maryi. I my dzisiaj chcemy to samo uczynić powierzając się Jej, słowami modlitwy: Pod Twoją obronę …

Święty Janie Pawle II, chcemy teraz przedstawić Ci intencje składane w naszym Sanktuarium…

A teraz w chwili ciszy wypowiedzmy intencje naszych serc …

I z ufnością wołajmy:

– Św. Janie Pawle II, módl się za nami

– Całkowicie oddany Maryi

– Patronie rodzin chrześcijańskich
– Umocnienie małżonków
– Obrońco nienarodzonych

– Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych

– Przyjacielu i Wychowawco młodzieży

– Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć

– Obrońco godności każdego człowieka

– Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej

K. Módl się za nami Święty Janie Pawle II.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tych łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa za rodziny Św. Jana Pawła II

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,  Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,  spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi  przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty”, i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości  dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa  i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Amen

Albo:

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,  Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana Naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, na wieki wieków. Amen.

Albo:

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny, tobie nasze rodziny powierzamy.

Otwórz serce każdego domu na wiarę, na przyjęcie Słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby mógł się on stać źródłem nowych i świętych powołań. Przygotuj umysły rodziców, aby z pilnym miłosierdziem, mądra troską i pełną miłości pobożnością mogli pewnie skierować swoje dzieci ku dobrom duchowym i wiecznym.

Napełnij dusze młodych prawym sumieniem i wolna wolą, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce, wielkodusznie przyjmowali dar Bożego powołania. Amen

Albo:

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny, tobie nasze rodziny powierzamy.

Święta Rodzino z Nazaretu, spraw, abyśmy byli w stanie wprowadzić w życie wolę Boga, rozważając i naśladując żarliwą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, pełne godności ubóstwo i dziewiczą czystość przeżyte przez Ciebie. Abyśmy umieli towarzyszyć z przewidująca delikatnością tym wszystkim, którzy są wezwani do naśladowania Pana Jezusa bardziej z bliska, który za nas wydał samego siebie. Amen.


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Całodzienna adoracja

W Dolnym Kościele, jedna z kaplic dedykowana jest tajemnicy Serca Jezusowego. Codziennie w godzinach od 7.30 do 18.00 trwa w niej adoracja Najświętszego Sakramentu.

Adoracja jest formą kultu i oddawania czci Jezusowi Chrystusowi obecnemu poza Mszą św w Chlebie Eucharystycznym. Całodzienna adoracja jest okazją, aby stanąć w ciszy przed Bogiem obecnym prawdziwie i realnie w Hostii.

Dla wyeksponowania Jezusa ukrytego pod postacią Chleba, ale i dla ochrony największego skarbu Kościoła, na czas adoracji Hostia umieszczana jest w naczyniu liturgicznym zwanym monstrancją. W naszym Sanktuarium jest to monstrancja Lumen GentiumŚwiatło Narodów. Została ona wykonana w 2018 roku, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jej nazwa nawiązuje do soborowego określenia Jezusa, który jest Światłem Narodów.

Opis Monstrancji

Monstrancja „100-lecia” ma wysokość 130 cm i jest wykonana m.in. z unikalnych brazylijskich kryształów górskich, białego bursztynu i naturalnego koralowca. Wykonana dzięki staraniom Fundacji „Aniołów Miłosierdzia” przez „Drapikowski Studio”, atelier artystyczne Mariusza i Kamila Drapikowskich z Gdańska.

Symbolika monstrancji

Monstrancja ma kształt krzyża. W miejscu przecięcia się belek znajduje się gloria, czyli miejsce na Hostię. Belki krzyża wykonane zostały z górskiego, brazylijskiego kryształu. Od Hostii wypływa światło, które w efekcie rozświetla także ramiona krzyża. To znak działania Chrystusa wchodzącego w świat: rozświetla naszą historię, ukazując jej sens i kierunek. Z glorii wychodzi biało-czerwona wstęga, wykonana z białego złota i naturalnego koralu. Jej dolna część dochodzi do Białego Orła. Na jego piersi, na wzór tradycji husarskiej, umieszczony został ryngraf przedstawiający Matką Bożą Jasnogórską. W podstawie monstrancji znajdziemy słowa Polonia semper fidelis (Polska zawsze wierna), które nie są deklaracją, a przede wszystkim wezwaniem do narodowego rachunku sumienia. Czy tacy jesteśmy? Na stopie monstrancji znajdziemy również płaskorzeźby trzech archaniołów (Michał z mieczem, Gabriel z lilią, Rafał z rybą).

Adoracja to okazja aby zatrzymać się w codziennym biegu przed swoim Panem i Zbawcą, by powierzyć mu swoje sprawy i siebie samego.

Kaplica Najświętszego Serca znajduje się naprzeciw Kaplicy Pojednania. Doświadczenie żywego Boga budzi w nas pragnienie sakramentalnego oczyszczenia przez spowiedź św., a oczyszczone sumienie ludzkie tym bardziej pragnie uwielbiać swojego Boga.