Anastasis

⸭ To przestrzeń modlitwy dla osób zranionych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie lub w młodości dla ich rodzin, bliskich, osób…

Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych

Przy sanktuarium św. Jana Pawła II działa duszpasterstwo dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół – To jest czysta Ewangelia –  obecność Chrystusa w…

JP2 PROJECT

Od kwietnia 2018 roku na terenie Centrum św. Jana Pawła II mieści się akademik dla studentów z USA biorących udział w projekcie “John Paul II Project – Study abroad…

DUSZPASTERSTWO WBC – WIERZĘ, BO CHCĘ!

WBC (Wierzę, bo chcę!) to ring, na którym przychodzi człowiekowi zmierzyć się ze sobą, ze swoimi poglądami, utartymi schematami i życiem. Spotkania WBC to otwarte,…

Masz wiadomość

„Masz wiadomość” to propozycja spotkań dla młodych, które organizowane są przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach. Są one formą…

Wspólnota dorosłych ruchu światło – życie

Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło – Życie działa przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie od września 2019 roku. Grupa ta otwarta jest zarówno na osoby mające…

Centrum formacji służby liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej

Kurs Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Zgodnie z dekretem obowiązującym w naszej Archidiecezji wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do…

Spotkania formacyjne kapłanów

Zapraszamy chętnych kapłanów (diecezjalnych i zakonnych, moderatorów oazowych, członków Unii Kapłanów Chrystusa Sługi) do udziału w spotkaniach formacyjnych…

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest wspólnotą małżeństw sakramentalnych, które chcą trwać przy Bogu, rozwijać się duchowo i w małżeństwie dążyć do świętości, a jednocześnie…

Zakon Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego

Zakon Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego to męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło świętego Papieża…

Skauci Europy

Przy papieskim Sanktuarium działają Skauci Europy. Jest to skrócona nazwa „Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego »Zawisza« Federacji Skautingu Europejskiego”.…

Wolontariat

Zapraszamy młodzież szkół średnich i studencką do wzięcia udziału w wolontariacie w ramach Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się”…

Grupa modlitwy kontemplacyjnej przyjaciele miłości miłosiernej

Wspólnota zaprasza na swoje spotkania wszystkich, którzy czują się wezwani do modlitwy trwania w milczeniu w obecności Boga, do wspólnego rozważania Ewangelii i…

Spacer miłosierdzia

Spacer miłosierdzia, spacer uzdrowienia, spacer Bożego pokoju… To czas, w którym możesz porozmawiać w ciszy z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. To czas, w…

Róże Różańcowe Rodziców modlących się za swoje dzieci

W naszym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego, którego nazywamy Papieżem Różańca, w roku 100-lecia jego urodzin chcemy zachęcić wiernych do codziennej…

Schola dziecięca

Śpiew jest jedną z najwspanialszych form uwielbienia. Sami Aniołowie w Niebie nieustannie wychwalają Boga śpiewając: „Święty, święty, święty”… Wspólna…

Służba liturgiczna

Służba liturgiczna działająca przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie skupia wokół siebie studentów, licealistów i uczniów szkoły podstawowej, których łączy…

Oaza na Białych Morzach

Oaza na „Białych Morzach” to cotygodniowe spotkania organizowane przez Ruch Światło – Życie Archidiecezji Krakowskiej. Gromadzą one młodych z całej diecezji i nie…