Msza w intencji uczniów i rodziców szkoły sióstr nazaretanek

Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej jest instytucją prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, zwanych popularnie Nazaretankami. Szczególnym charyzmatem sióstr jest szeroka rozumiana pomoc rodzinie, m.in. przez prowadzenie szkół i przedszkoli. Podejmowane działania edukacyjne i wychowawcze są ukierunkowane nie tylko na ucznia, ale na całą jego rodzinę. Istotnym elementem tego procesu jest czas wspólnego spotkania się na comiesięcznej Eucharystii dla rodzin, podczas której modlimy się w naszych szkolnych i rodzinnych intencjach.

Od 2015 roku nasza wspólnota  szkolna w drugą niedzielę miesiąca spotyka się w Sanktuarium św. Jana Pawła II na mszy świętej. W posługę liturgiczną  włączamy uczniów, którzy chętnie służą jako ministranci i lektorzy. Śpiew animowany jest przez szkolną scholę. We wspólnej Eucharystii uczestniczą często nie tylko rodzice, ale i dziadkowie, a nierzadko również nasi absolwenci.

Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy św. kanonizacyjnej określił św. Jana Pawła II mianem „papieża rodziny”, stąd też nasza obecność w Sanktuarium wpisuje się w duchowe dziedzictwo świętego Polaka .

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż mały Karol Wojtyła uczęszczał do ochronki prowadzonej przez Siostry Nazaretanki w Wadowicach, wpisując się w ten sposób w naszą misję wychowania .

Postać św. Jana Pawła II jest bliska naszej społeczności szkolnej. W szkole działa Klub „Z Lolkiem w szkole”, którego celem jest przybliżanie tej postaci najmłodszym dzieciom. Co roku z okazji Dnia Papieskiego i urodzin Papieża organizowane są różne konkursy nie tylko dla uczniów, ale i dla całych rodzin.    Bardzo cieszymy się z tego, że Sanktuarium św. Jana Pawła II jest dla naszej szkoły miejscem modlitwy. Ufamy, że wstawiennictwo świętego Papieża pomaga nam w dziele chrześcijańskiego wychowania młodego pokolenia.

Siostry Nazaretanki