Każdego 16-go dnia miesiąca zapraszamy na „Nabożeństwo Getsemani” ze św. Janem Pawłem II. O godz. 17.00 rozpoczyna się Eucharystia, a następnie Nabożeństwo Getsemani.

Tak jak Jezus w Ogrodzie Oliwnym, pragniemy czuwać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, dziękując Bogu za otrzymane dotychczas łaski i przedstawiając nasze prośby.

W tym Nabożeństwie Getsemani modlimy się o życie zgodne z wolą Bożą. Przykład daje nam sam Jezus Chrystus w Ogrodzie Getsemani, dają nam święci i błogosławieni, a wśród nich św. Jan Paweł II, którego ośmielamy się nazywać Wielkim, ponieważ jest dla nas wzorem człowieka, który pokornie spełnił wolę Bożą w swoim życiu.

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II powierzamy Jezusowi intencje, z którymi przychodzą do naszego Sanktuarium Pielgrzymi. Otaczamy je wszystkie następującą modlitwą, odmawianą w trakcie tego Nabożeństwa:

Ojcze, Boże Wszechmocny!

Dla Ciebie wszystko jest możliwe. Wysłuchaj nasze prośby.

Jednak nie to, co my chcemy, ale to co Ty, nasz Ojcze, niech się stanie.

Pragniemy razem z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem wołać:

„Nie moja wola, lecz Twoja Ojcze niech się stanie”

(powtarzane po każdym wezwaniu)

  1. W moim codziennym życiu;
  2. W chorobach moich przyjaciół, o których zdrowie proszę;
  3. W rodzinach, które oczekują potomstwa, a przeżywają trudności;
  4. W małżeństwach, które pragną daru rodzicielstwa;
  5. W trosce o poranione rodziny, odrzucone dzieci;
  6. W siostrach i braciach przeżywających wydarzenia Getsemani w chorobach nowotworowych;
  7. We wszystkich prośbach zanoszonych podczas tego nabożeństwa przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II;

Na zakończenie Nabożeństwa Getsemani, po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, poświęcamy obrazki z wizerunkiem św. Jana Pawła II i liściem drzewa oliwnego. Dlaczego to robimy?

Liście drzewa oliwnego są symbolem błogosławieństwa i urodzaju, mądrości Bożej, wiary w Boga, pokoju, przebaczenia i pojednania, odrodzenia, zwycięstwa, płodności, życia, zdrowia, światła, końca kataklizmu i odradzającego się życia jak również życia wiecznego.

Obrazki z liśćmi drzewa oliwnego wcześniej zostały umieszczone w Kaplicy Kapłańskiej, na płycie grobowej św. Jana Pawła II, gdzie znajduje się symboliczna księga życia św. Jana Pawła II, z relikwiami jego krwi.

Św. Jan Paweł II w swojej ostatniej encyklice Ecclesia de Eucharistia (Wprowadzenie, nr. 3) napisał:

W Ogrodzie tym do dnia dzisiejszego zachowały się niektóre bardzo stare drzewa oliwne. Może były nawet świadkami tego, co dokonało się w ich cieniu owego wieczoru, gdy Chrystus na modlitwie doświadczał śmiertelnej trwogi, «a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię» (por. Łk 22, 44).

Chcemy, aby ten poświęcony obrazek z liściem drzewa oliwnego, podarowany osobie modlącej się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, był dla niej zachętą do ufnej i wytrwałej modlitwy, która otwiera Serce Boga Ojca.

Chcemy, aby to Nabożeństwo Getsemani pobudzało nas do najpiękniejszej modlitwy prośby, która zawsze powinna się kończyć słowami Chrystusa: „Nie moja wola, ale Twoja Ojcze, niech się stanie”. A liście drzewa oliwnego niech będą świadkami modlitwy wiernych Kościoła, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.