Każdego 16-go dnia miesiąca zapraszamy na „Nabożeństwo Getsemani” ze św. Janem Pawłem II. O godz. 17.00 rozpoczyna się Eucharystia, a następnie Nabożeństwo Getsemani.

Tak jak Jezus w Ogrodzie Oliwnym, pragniemy czuwać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, dziękując Bogu za otrzymane dotychczas łaski i przedstawiając nasze prośby.

W tym Nabożeństwie Getsemani modlimy się o życie zgodne z wolą Bożą. Przykład daje nam sam Jezus Chrystus w Ogrodzie Getsemani, dają nam święci i błogosławieni, a wśród nich św. Jan Paweł II, którego ośmielamy się nazywać Wielkim, ponieważ jest dla nas wzorem człowieka, który pokornie spełnił wolę Bożą w swoim życiu.

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II powierzamy Jezusowi intencje, z którymi przychodzą do naszego Sanktuarium Pielgrzymi. Otaczamy je wszystkie następującą modlitwą, odmawianą w trakcie tego Nabożeństwa:

Ojcze, Boże Wszechmocny!

Dla Ciebie wszystko jest możliwe. Wysłuchaj nasze prośby.

Jednak nie to, co my chcemy, ale to co Ty, nasz Ojcze, niech się stanie.

Pragniemy razem z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem wołać:

„Nie moja wola, lecz Twoja Ojcze niech się stanie”

(powtarzane po każdym wezwaniu)

  1. W moim codziennym życiu;
  2. W chorobach moich przyjaciół, o których zdrowie proszę;
  3. W rodzinach, które oczekują potomstwa, a przeżywają trudności;
  4. W małżeństwach, które pragną daru rodzicielstwa;
  5. W trosce o poranione rodziny, odrzucone dzieci;
  6. W siostrach i braciach przeżywających wydarzenia Getsemani w chorobach nowotworowych;
  7. We wszystkich prośbach zanoszonych podczas tego nabożeństwa przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II;

Chcemy, aby to Nabożeństwo Getsemani pobudzało nas do najpiękniejszej modlitwy prośby, która zawsze powinna się kończyć słowami Chrystusa: „Nie moja wola, ale Twoja Ojcze, niech się stanie”.