Kaplica Patronów Papieża

Główną ścianę zdobi kopia wizerunku Matki Bożej Śnieżnej, wł. Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego), który znajduje się w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Na ścianach bocznych portrety patronów chrzcielnych papieża: św. Karola Boromeusza i św. Józefa. Przy wejściu wmurowano po dwie cegły z włoskich bazylik papieskich.