Pierwszy organista Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowiemgr Łukasz Emil Walczyk

Urodził się 4 stycznia 1988. Naukę muzyki zapoczątkowały prywatne lekcje gry na pianinie i akordeonie u ś.p. Stanisława Kalisza. Już od najmłodszych lat brał udział w koncertach zespołów kameralnych i ludowych. Ukończył gimnazjum i liceum imienia Fryderyka Chopina w Krakowie otrzymując tytuł muzyk instrumentalista w zakresie gry na organach równocześnie otrzymując dyplom z klarnetu jako instrumentu dodatkowego.

W 2010 Ukończył studia licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Teologicznym na kierunku Historia, specjalność Muzyka. W 2012 roku ukończył studia magisterskie na Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie na kierunku Muzyka Kościelna w klasie organów dra Marka Wolaka. Jako chórzysta koncertował z takimi chórami jak “Psalmodia”, “Camerata Jagiellonica”. Śpiewał i koncertował również w zespole muzyki dawnej “Congaudeant”.

Od 2013 roku sprawuje funkcję organisty Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie- Białych Morzach. Jako organista wielokrotnie koncertował w wielu kościołach krakowskich. Pełnił funkcję organisty podczas mszy sprawowanej przez papieża Franciszka w Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Jest współzałożycielem kwartetu wokalnego “Ars Vocandi”. Od 2017 roku sprawuje funkcję dyrygenta chóru “Dio mio”. Pracuję również jako nauczyciel muzyki.

Kontakt: 790272375

Drugi organista Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie mgr Sylwia Kościuszko

Ukończyła liceum muzyczne w Częstochowie, kierunek wychowanie muzyczne – z fortepianem jako głównym, i fletem poprzecznym jako dodatkowym instrumentem.

Przygodę z organami rozpoczęła już w wieku 15 lat w Sanktuarium św. Józefa w Częstochowie – gdzie zdobywała praktykę do czasów studenckich. Przy Sanktuarium współtworzyła również koncertujący zespół wokalno-instrumentalny.

Studiując na Akademii Muzycznej w Krakowie, weekendami grała na organach w parafii św. Melchiora Grodzieckiego w Częstochowie.

Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie na kierunku Muzyka Kościelna.

Tuż przed egzaminem dyplomowym podjęła pracę organistki w kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Swoszowicach, gdzie pracowała przez okres 6 lat.

Po studiach podjęła pracę w Krakowskiej Akademii Tańca – jako akompaniator oraz nauczyciel rytmiki i audycji muzycznych. W tym czasie pracowała również jako nauczyciel rytmiki w kilku przedszkolach krakowskich – między innymi w przedszkolu ss. Urszulanek.

W czasie VII pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny współtworzyła orkiestrę pod dyrekcją Piotra Pałki, której zadaniem była oprawa muzyczna Mszy papieskiej na krakowskich Błoniach.

Śpiewała w Krakowskim Chórze Kameralnym, pełniła także funkcję asystenta dyrygenta Chóru Kameralnego ELIM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Od czasu studiów aktywnie rozwija swoją pasję wokalną, szkoląc się pod okiem profesjonalnych artystów-śpiewaków (Klaudii Romek, Jacka Ozimkowskiego i Katarzyny Wiwer-Monita).

Od 2016 roku związana jest z Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, a od roku 2019 pełni tu funkcję drugiego organisty. Współtworzy działający w Sanktuarium kwartet wokalny ARS VOCANDI.

Od kilku lat zaangażowana jest także w tworzenie aranży i wykonywanie muzyki uwielbieniowej – wokalnej wielogłosowej i instrumentalnej – wykonywanej m.in. podczas Wieczorów Chwały w Sanktuarium Jana Pawła II.Szczęśliwa żona i matka trójki muzykujących dzieci.