Krzyż pastoralny Jana Pawła II

Słynny krzyż papieski (tzw. ferula) wykonał na zamówienie Pawła VI pod koniec Soboru Watykańskiego II neapolitański rzeźbiarz Lello Scorzelli.

Papież Paweł VI użył go po raz pierwszy na Placu św. Piotra 8 grudnia 1965 roku. Potem korzystali z niego dwaj jego następcy: Jan Paweł I i Jan Paweł II. Papież Polak zabierał go  do każdego zakątka świata: najpierw ze śmiałością, potem jako podporę, z której korzystał, by skupić się na modlitwie, w końcu jako wsparcie, gdy doświadczał słabości.