Krzyż z ostatniej Drogi Krzyżowej

Krzyż wyrzeźbił  w 1997 r.  Stanisław Trafalski i podarował swojej przykutej do wózka żonie.  Przez trzy lata krucyfiks wisiał nad jej łóżkiem. Kobieta przemodliła przed nim wiele godzin. W dniu, gdy z pielgrzymką do Watykanu wybierali się mieszkańcy z gminy, artysta zdjął krzyż ze ściany, aby mógł być podarowany Papieżowi. W ten sposób krzyż wyruszył w swoją pierwszą podróż. Krucyfiks został ofiarowany Ojcu Świętemu z okazji spotkania w Watykanie. Trafił później do pokoju sekretarza Jana Pawła II abp. Mieczysława Mokrzyckiego.

To krucyfiks, który został przyniesiony Papieżowi na jego prośbę podczas Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum w Wielki Piątek 2005 r.