Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 1572).

Od poniedziałku do soboty, o godz. 15.00 w naszym Sanktuarium odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. To krótkie nabożeństwo gromadzi od kilku do kilkunastu osób przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościele Dolnym.

Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją (Dz. 1731).