Interesanci w sprawach kancelaryjnych przyjmowani są w dolnej zakrystii w dni powszednie w godz. od 18.00 do 19.00.

W tych godzinach udzielana jest również konsultacja kancelaryjna pod numerami telefonów: 513-425-060 lub 12-257-53-15.

Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres: kancelaria@janpawel2.pl