Każdy trzeci piątek miesiąca g.17.00- Kościół Relikwii i TVP3 Kraków

Święty Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu często pochylał się nad tematami choroby, samotności i śmierci człowieka.

11 lutego 1984 roku ogłosił List Apostolski Salvifici Dolores. To pierwszy i jak dotąd jedyny dokument kościelny w całości poświęcony chrześcijańskiemu ujęciu cierpienia.

Osiem lat po jego ogłoszeniu, 13 maja 1992 roku, w 75. rocznicę objawień fatimskich i 11. rocznicę zamachu, Papież ustanowił Światowy Dzień Chorego, który obchodzony jest rokrocznie 11 lutego. Inicjatywa Papieża Polaka miała na celu podkreślić, jak ważne jest doskonalenie opieki sprawowanej wobec ludzi chorych, dowartościowanie cierpienia na płaszczyźnie cielesnej i duchowej, wspieranie duszpasterstwa służby zdrowia oraz służba wolontariatu.

Oprócz wydania ważnych pism i dokumentów dotyczących problemów ludzi chorych, ich cierpienia i samotności,  św. Jan Paweł II starał się być obecny w ich życiu namacalnie. Niemal podczas każdej swojej podróży apostolskiej odbywał regularne spotkania z chorymi, nawiedzał ich w szpitalach, domach opieki, hospicjach i przytułkach na całym świecie. W czasie Mszy świętych chorzy zajmowali często oddzielny sektor w najbliższym sąsiedztwie ołtarza. Św. Jan Paweł II błogosławił ludzi naznaczonych chorobami i bólem, wspierał ich, obejmował i tulił, krzepił do walki z chorobą, ale też łagodził ich naturalny strach wobec śmierci.

Doświadczenia życiowe z lat dziecięcych i wczesnej młodości Papieża odegrały istotną rolę w postrzeganiu choroby, cierpienia i śmierci. Kiedy miał 9 lat stracił matkę, kilka lat później ukochanego brata Edmunda, z zawodu lekarza, który zaraził się szkarlatyną od swojej pacjentki. W 1942 roku umarł Jego ojciec i tym samym Karol Wojtyła w wieku 21 został sierotą. Każdą z tych śmierci przyszły Papież przeżył boleśnie, ale natchniony siłą płynącą z modlitwy i ufności wobec Boga i Matki Bożej, potrafił się rozwijać i dawać nieustanne świadectwo dobrego życia.

Przełomowym momentem w życiu św. Jana Pawła II był zamach z 13 maja 1981 roku, następnie poważna operacja w rzymskiej klinice Gemelli i powrót do zdrowia, do którego nigdy w pełni nie wrócił. Papież zmagał się również z chorobą Parkinsona. Ostatnie lata Jego życia ukazują tajemnicę cierpienia, którą nieustannie rozważał i widział w niej łaskę.

Widząc jak bliski naszemu papieżowi był temat cierpienia w naszym Sanktuarium w każdy trzeci piątek miesiąca podczas Mszy świętej o 17.00 modlimy się w intencji chorych i wspólnie z chorymi przez transmisję w TVP3 Kraków.