Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła. O chrzest dla swoich dzieci w Sanktuarium proszą ci rodzice, którzy żyjąc w sakramentalnym związku, dają publicznie gwarancję, że będą dla potomstwa żywym przykładem życia według zasad wiary.

 

Gdzie i kiedy?

W Sanktuarium Świętego Jana Pawła II sakrament chrztu jest udzielany w każdą II i IV niedzielę miesiąca, podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej o godz. 12.30 w Kościele Górnym.

 

Gdzie i kiedy można poprosić o chrzest dziecka w Sanktuarium?

Rodzice osobiście zgłaszają dziecko do chrztu, najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem udzielenia sakramentu. Na spotkanie w sprawie chrztu dziecka zapraszamy do kancelarii Sanktuarium od poniedziałku do piątku, w godzinach 18.00-19.00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu +48 513 425 060.

Przed chrztem rodzice uczestniczą w katechezie chrzcielnej. Odbywa się ona w piątek poprzedzający chrzest o godz. 18.30.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić prosząc o chrzest święty dziecka w Sanktuarium?

  1. zgoda z parafii zamieszkania na udzielenie sakramentu chrztu w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie;
  2. odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
  3. świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka;
  4. dane rodziców chrzestnych: imię, nazwisko i adres;
  5. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz, że mogą pełnić godność rodziców chrzestnych

 

Kto może pełnić rolę matki chrzestnej i ojca chrzestnego?:

Posługę chrzestnych – współodpowiedzialnych za katolickie wychowanie ochrzczonych – mogą pełnić wyłącznie w pełni praktykujący katolicy, dlatego powinny oni dostarczyć wspomniane powyżej zaświadczenie z parafii aktualnego zamieszkania.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

  • ukończyły 16. rok życia;
  •  przyjęły sakrament bierzmowania;
  • są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym;
  •  są praktykującymi katolikami: m. in. uczestniczą w coniedzielnej Mszy św. oraz przystępują do spowiedzi i Komunii św.