To przestrzeń modlitwy dla osób zranionych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie

lub w młodości dla ich rodzin, bliskich, osób wspierających

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Kontemplacja Boskiego Oblicza z Manoppello

Możliwość umówienia się na rozmowę z duszpasterzem osób pokrzywdzonych

 

Maryjo, pomóż osobom skrzywdzonym odzyskać prawdziwy obraz Boga – Miłosiernego Ojca.

Pomóż zobaczyć w Jezusie Chrystusie prawdziwe Oblicze Boga:

ubiczowane, poranione, na którym widać ślady męki, cierpienia i bólu,

a jednocześnie Oblicze Zmartwychwstałego,

na którym widać rany, już zabliźnione.

Niech Zmartwychwstanie Twojego Syna

będzie dla osób zranionych w Kościele drogą do ich

zmartwychwstania

Miejsce: kaplica Najświętszego Sakramentu w Kościele Górnym (z przodu, w prawej nawie kościoła)

Czas: daty najbliższych spotkań zostaną podane w tym miejscu

 

Duszpasterz pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym przez osoby duchowne w Archidiecezji Krakowskiej:

ks. Artur Chłopek
Sanktuarium św. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 32, 30-610 Kraków
tel. +48 501 080 312
duszpasterz.ochronadziecka@diecezja.pl

Materiały do pobrania