Kaplica Nazaret

Ołtarz tej kaplicy jest odwzorowaniem tego z Nazaretu. W ołtarzu znajduje się kamień z Groty Zwiastowania. Kaplica poświęcona jest tajemnicy wcielenia, co podkreślają prezentowane tam mozaiki – Zwiastowanie i Święta Rodzina.