Msza św. w intencji czcicieli św. Szarbela i nabożeństwo próśb i podziękowań za wstawiennictwem Świętego Mnicha z Libanu
28-go dnia miesiąca, o godzinie 17:00 w Górnym Kościele.

 

Każdego 28-go dnia miesiąca, o godzinie 17:00 odprawiana jest Msza św. wotywna i nabożeństwo ku czci św. Szarbela połączone z modlitwą o dar uzdrowienia oraz namaszczeniem olejem Świętego. W trakcie nabożeństwa relikwie świętego Mnicha z Libanu wystawione są do publicznego kultu, a pielgrzymi oddając im cześć, zostawiają na kartkach imiona osób, za które się modlą.

Olej św. Szarbela można otrzymać w Sanktuarium św. Jana Pawła II tylko podczas nabożeństwa.

Olej św. Szarbela można otrzymać za pośrednictwem strony: OLEJ ŚW. SZARBELA.

23 lipca 2017 roku dzięki staraniom ówczesnych duszpasterzy do Sanktuarium na „Białych Morzach” zostały sprowadzone z Libanu relikwie I stopnia (ex ossibus) św. Szarbela Makhlouf – jednego z największych cudotwórców w historii chrześcijaństwa. Ks. Jan Kabziński, ówczesny kustosz Sanktuarium przywitał go wtedy słowami: „Witamy cię z wielką radością, że od dzisiaj będziesz tutaj obecny razem ze św. Janem Pawłem II”.

Św. Szarbel żył w XIX wieku. Do dnia dzisiejszego za jego wstawiennictwem dokonało się już kilkadziesiąt tysięcy poświadczonych cudów. To pokazuje, że św. Mnich i Pustelnik nie przestaje działać, przychodząc potrzebującym z pomocą w chorobach duszy i ciała.

Serdecznie zapraszamy do modlitwy przez jego wstawiennictwo w naszym Sanktuarium.

Modlitwa o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu, w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami.

Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności.

Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego.

Amen.