Wolontariat

Zapraszamy młodzież szkół średnich i studencką do wzięcia udziału w wolontariacie w ramach Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się”…

Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych

Regularnie w naszym Sanktuarium odbywają się Msze święte skierowana dla osób niepełnosprawnych, a także dla wszystkich tych, którzy są im bliscy – rodzin,…

Grupa modlitwy kontemplacyjnej przyjaciele miłości miłosiernej

Wspólnota zaprasza na swoje spotkania wszystkich, którzy czują się wezwani do modlitwy trwania w milczeniu w obecności Boga, do wspólnego rozważania Ewangelii i…

Spacer miłosierdzia

Spacer miłosierdzia, spacer uzdrowienia, spacer Bożego pokoju… To czas, w którym możesz porozmawiać w ciszy z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. To czas, w…

Róże Różańcowe Rodziców modlących się za swoje dzieci

W naszym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego, którego nazywamy Papieżem Różańca, w roku 100-lecia jego urodzin chcemy zachęcić wiernych do codziennej…

Schola dziecięca

Śpiew jest jedną z najwspanialszych form uwielbienia. Sami Aniołowie w Niebie nieustannie wychwalają Boga śpiewając: „Święty, święty, święty”… Wspólna…

Skauci Europy

Przy papieskim Sanktuarium działają Skauci Europy. Jest to skrócona nazwa „Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego »Zawisza« Federacji Skautingu Europejskiego”.…

Służba liturgiczna

Służba liturgiczna działająca przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie skupia wokół siebie studentów, licealistów i uczniów szkoły podstawowej, których łączy…

Oaza na Białych Morzach

Oaza na „Białych Morzach” to cotygodniowe spotkania organizowane przez Ruch Światło – Życie Archidiecezji Krakowskiej. Gromadzą one młodych z całej diecezji i nie…

Chór Sanktuarium św. Jana Pawła II “Nie lękajcie się!”

Chór Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie “Nie lękajcie się!” powstał w 2012 roku z inicjatywy ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz ówczesnego Kustosza…

Zakon Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego

Zakon Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego to męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło świętego Papieża…

Domowy Kociół

Domowy Kościół jest wspólnotą małżeństw sakramentalnych, które chcą trwać przy Bogu, rozwijać się duchowo i w małżeństwie dążyć do świętości, a jednocześnie…

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna została zapoczątkowana przed ponad 50 laty wśród ubogich mieszkańców madryckich slumsów – Palomeras Altas. Naturę Drogi określił Ojciec św.…

Grupa modlitwy o trzeźwość

W każdą pierwszą sobotę miesiąca z inicjatywy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Mszy św. o godz. 17.00 modlimy się za członków i kandydatów KWC i o łaskę uwolnienia…

Ars Vocandi

Grupa uwielbieniowa to działający przy naszym Sanktuarium zespół muzyczny, w który zaangażowanych jest kilkanaście osób. Spotykają się one na próbach, podczas…

En Christo

En Christo to wspólnota, która nieustannie dąży do podejmowania wezwań rozpoznawanych jako najistotniejsze w odkrywaniu Bożego prowadzenia w Kościele. Jako jej…

Spotkania formacyjne kapłanów

Zapraszamy chętnych kapłanów (diecezjalnych i zakonnych, moderatorów oazowych, członków Unii Kapłanów Chrystusa Sługi) do udziału w spotkaniach formacyjnych…

Centrum formacji służby liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej

Kurs Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Zgodnie z dekretem obowiązującym w naszej Archidiecezji wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do…