Kobiety Wody Żywej

„Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła (…).” (J 4,5-15) Nowopowstająca wspólnota Kobiety Wody Żywej przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza żony…

Schola gregoriańska

Zainteresowanych tematyką formacji liturgicznej przez śpiew zapraszamy do nowo powstającej scholi gregoriańskiej, która raz w miesiącu na Mszy św. o godz. 12.30…

Sursum Corda Sanktuarium św. Jana Pawła II Kraków

Jesteśmy Szkołą Ewangelizacji dla rodzin, czyli wspólnotą, która gromadzi małżeństwa, rodziców i ich dzieci, by głosić sobie i innym Dobrą Nowinę. W chaosie…

Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych “BARKA”

Przy sanktuarium św. Jana Pawła II działa duszpasterstwo dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół – To jest czysta Ewangelia –  obecność Chrystusa w…

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest wspólnotą małżeństw sakramentalnych, które chcą trwać przy Bogu, rozwijać się duchowo i w małżeństwie dążyć do świętości, a jednocześnie…

Grupa modlitwy kontemplacyjnej przyjaciele miłości miłosiernej

Wspólnota zaprasza na swoje spotkania wszystkich, którzy czują się wezwani do modlitwy trwania w milczeniu w obecności Boga, do wspólnego rozważania Ewangelii i…

Młode Uwielbienie

Zespół Młode Uwielbienie powstał w listopadzie 2020 roku. Grupę w dużej mierze tworzą młodzi ludzie związani z Sanktuarium św. Jana Pawła II. Młodzież oraz dzieci w…

Centrum formacji służby liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej

Kurs Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Zgodnie z dekretem obowiązującym w naszej Archidiecezji wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do…

JP2 Project

Od kwietnia 2018 r. Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie stale współpracuje z amerykańską fundacją John Paul II Projec z siedzibą w Brighton…

Anastasis

⸭ To przestrzeń modlitwy dla osób zranionych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie lub w młodości dla ich rodzin, bliskich, osób…

Spotkania formacyjne kapłanów

Zapraszamy chętnych kapłanów (diecezjalnych i zakonnych, moderatorów oazowych, członków Unii Kapłanów Chrystusa Sługi) do udziału w spotkaniach formacyjnych…

Zakon Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego

Zakon Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego to męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło świętego Papieża…

Skauci Europy

Przy papieskim Sanktuarium działają Skauci Europy. Jest to skrócona nazwa „Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego »Zawisza« Federacji Skautingu Europejskiego”.…

Wolontariat

Zapraszamy młodzież szkół średnich i studencką do wzięcia udziału w wolontariacie w ramach Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się”…

Róże Różańcowe Rodziców modlących się za swoje dzieci

W naszym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego, którego nazywamy Papieżem Różańca, w roku 100-lecia jego urodzin chcemy zachęcić wiernych do codziennej…

Schola dziecięca

Śpiew jest jedną z najwspanialszych form uwielbienia. Sami Aniołowie w Niebie nieustannie wychwalają Boga śpiewając: „Święty, święty, święty”… Wspólna…

Służba liturgiczna

Służba liturgiczna działająca przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie skupia wokół siebie studentów, licealistów i uczniów szkoły podstawowej, których łączy…

Chór Sanktuarium św. Jana Pawła II “Nie lękajcie się!”

Chór Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie “Nie lękajcie się!” powstał w 2012 roku z inicjatywy ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz ówczesnego Kustosza…