Św. Jan Paweł II wielokrotnie mówił o swym przywiązaniu do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ikona ta towarzyszyła mu w ziemskiej wędrówce już od czasów dzieciństwa. Była obecna w jego życiu w Wadowicach, a następnie w Krakowie. Ojciec Święty koronował Jej wizerunek papieskimi koronami w wielu miejscach na świecie.

„Muszę wrócić tu do czasów mojej młodości, kiedy w czasie wojny, podczas okupacji naszego kraju przez nazistów, mieszkałem w Krakowie i pracowałem jako robotnik w fabryce. Wiele razy, wracając po pracy do domu, wstępowałem do waszego kościoła w Krakowie, gdzie znajdował się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. (…) Te przeżycia głęboko utkwiły mi w sercu. (…) I dziś, chcę gorąco podziękować Matce Bożej za okazywaną mi zawsze „nieustanną pomoc” w trudnych momentach życiowych, ośmieliłbym się nawet powiedzieć, że w każdym trudnym momencie. Wszystkim, którzy z wiarą i ufnością oddają cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy – z serca błogosławię” – mówił Ojciec Święty w Rzymie w 1984 roku.

Pragnąc pielęgnować duchowość Maryjną św. Jana Pawła II, zapraszamy na cotygodniowe nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszym Sanktuarium.

W każdą środę o godz. 17.00 sprawowana jest Msza św. wotywna o Matce Bożej w intencji wszystkich próśb i podziękowań składanych przez wiernych, a następnie odprawiane jest nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Od 3 lutego 2018 roku, kiedy to w Kościele Relikwii umieszczono mozaikę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, modlitwa odbywa się przed Jej wizerunkiem. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i składania próśb przez Jej wstawiennictwo.