Krużganki

Ściany krużganków, łączących kruchty wejściowe do Kościoła Dolnego dekorowane są cegłami, na których wypisane są imiona i nazwiska licznych fundatorów, którzy swą hojnością przyczynili się do dzieła budowy Centrum Świętego Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie.