Jutrznia to poranna część Liturgii Godzin, w której prosimy Boga o uświęcenie dnia. Jest w niej także element dziękczynny i błagalny. Jutrznia jest również uwielbieniem i wychwalaniem Bożego majestatu. W tej części Liturgii Godzin znajdujemy zarówno wezwanie do nawrócenia, jak i lepszego życia.

W naszym sanktuarium jutrznią modlą się wspólnoty neokatechumenalne we wszystkie dni adwentu i Wielkiego Postu.