Regulamin Parkingu Samochodowego przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie, ul. Totus Tuus.

UWAGA!
TEREN PRYWATNY
Prosimy o zapoznanie się z Szczegółowym Regulaminem. 
Zasady parkowania opisane w regulaminie dotyczą kierowców, nie pasażerów.
Reguły obowiązują w celu zapewnienia bezpieczeństwa na parkingu wszystkim jego korzystającym użytkownikom.

 

Godziny funkcjonowania
Parking jest czynny codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00. Poza tymi godzinami, tj. od 22:00 do
6:00, parking jest dostępny wyłącznie za dodatkową opłatą, którą pobierają pracownicy ochrony.

Przeznaczenie
Parking jest przeznaczony wyłącznie dla parkowania pojazdów mechanicznych o maksymalnym
tonażu wyznaczonym na mapie dla poszczególnych miejsc parkingowych, która stanowi załącznik do
regulaminu. Na parkingu nie wolno przechowywać innych przedmiotów ani prowadzić innej
działalności, która nie jest związana z parkowaniem.

Opłaty
a. Korzystanie z parkingu w godzinach od 6:00 do 22:00 jest darmowe.
b. Administrator zastrzega sobie wprowadzenie czasowych opłat za korzystanie z parkingu.
c. Opłaty za korzystanie z parkingu w godzinach od 22:00 do 6:00 są pobierane przez
pracowników ochrony i są również określone w cenniku, który stanowi załącznik do
regulaminu.

Przechowalnia wartościowych przedmiotów
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w pojazdach.

Zasady bezpieczeństwa
Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania ostrożności
na terenie parkingu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, uszkodzenia lub
kradzieże pojazdów.

Zakaz działalności handlowej
Na terenie parkingu zabroniona jest działalność handlowa, reklamowa lub inna działalność
komercyjna, chyba że jest ona uprzednio uzgodniona z Administratorem.

Rezerwacje miejsc parkingowych
Niektóre miejsca parkingowe mogą być zarezerwowane. Kierowcy nieposiadający rezerwacji muszą
pozostawić takie miejsca wolne.

Zasady korzystania
Korzystając z parkingu, użytkownicy akceptują regulamin parkingu oraz zobowiązują się przestrzegać
jego postanowień.
Niestosowanie się do regulaminu parkingu może skutkować nałożeniem kary, odholowaniem pojazdu
lub innymi sankcjami, zgodnie z przepisami i cennikiem parkingowym.
Zarządzający parkingiem zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego
powiadomienia.
[Data wprowadzenia regulaminu]