Podstawą modlitwy za zmarłych jest wiara w zmartwychwstanie. Polecanie zmarłych Bożemu Miłosierdziu jest przejawem naszej wiary, ale także i miłości względem bliźnich. W tradycji polskiej elementem tej modlitwy jest wymienianie zmarłych tzw. wypominki. Do tego najczęściej dodawany jest różaniec albo koronka do Bożego miłosierdzia. W naszym Sanktuarium można od połowy października składać imiona i nazwiska zmarłych, których chcemy polecać modlitwie.

Wypominki listopadowe odczytywane są przez miesiąc listopad (od poniedziałku do piątku) po Mszy Świętej o godz. 17.00 a następnie w intencji tych zmarłych odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Wypominki roczne odczytywane są we wszystkie niedziele roku o godzinie 7.45. W intencji tych zmarłych sprawowana jest Msza święta w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 8.00.