Podstawą modlitwy za zmarłych jest wiara w zmartwychwstanie. Polecanie zmarłych Bożemu miłosierdziu jest przejawem naszej wiary ale także i miłości względem bliźnich. W tradycji polskiej elementem tej modlitwy jest wymienianie zmarłych tzw. wypominki. Do tego najczęściej dodawany jest różaniec albo koronka do Bożego miłosierdzia. W naszym sanktuarium można od połowy października składać imiona i nazwiska zmarłych, których chcemy polecać modlitwie.

Wypominki jednorazowe odczytywane są przez miesiąc listopad poza niedzielą po Mszy Świętej o godz. 17.00 a następnie w intencji tych zmarłych odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Wypominki roczne odczytywane są we wszystkie niedziele roku o godzinie 7.45. W intencji tych zmarłych sprawowana jest Msza święta w każdą pierwszą niedziele miesiąca o godzinie 8.00.