„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1666).

Gdzie i kiedy?

Śluby w Sanktuarium odbywają się w Kościele Górnym lub w Kościele Relikwii.

Msze święte z zawarciem sakramentu małżeństwa są sprawowane tylko w soboty o godz. 14.00 lub 15:00, poza uroczystościami liturgicznymi.

 

Jak zarezerwować termin?

Rezerwacja terminu ślubu jest związana z krótką rozmową duszpasterską, aby poznać narzeczonych i ich motywację do zawarcia małżeństwa w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Na spotkanie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 513 425 060 od poniedziałku do piątku, w godzinach 18.00-19.00.

 

Gdzie i kiedy może być spisany protokół przedślubny?

Narzeczeni mogą spisać protokół przedślubny w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, a także w Sanktuarium, trzy miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa.

Spisanie protokołu w kancelarii Sanktuarium jest możliwe od poniedziałku do piątku, w godzinach 18.00-19.00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu +48 513 425 060.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do spisania protokołu w Sanktuarium?

 1. zgoda Proboszcza z parafii narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie;
 2. dowody osobiste narzeczonych;
 3. świadectwo chrztu i bierzmowania, które należy uzyskać w parafii chrztu – wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu;
 4. świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej;
 5. zaświadczenie z USC o zdolności prawnej do zawarcia związku – wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu lub odpis zawarcia związku cywilnego;
 6. świadectwo uczestnictwa w katechezach dla narzeczonych oraz w spotkaniach w poradni życia rodzinnego;
 7. imiona i nazwiska świadków ślubu (mają to być osoby pełnoletnie)
 8. wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka;

 

Uwagi praktyczne dotyczące uroczystości ślubnej w Sanktuarium św. Jana Pawła II:

 • przebieg liturgii ślubnej jest ustalany z duszpasterzem Sanktuarium;
 • narzeczeni uzgadniają z Organistą pracującym w Sanktuarium (tel. 790 272 375)  szczegóły oprawy muzycznej, składają stosowną ofiarę oraz ustalają wszelkie kwestie związane z ewentualną dodatkową animacją muzyczną;
 • dwa tygodnie przed datą ślubu narzeczeni ustalają z Siostrą Zakrystianką (tel. 513 425 060) kwestie porządkowe i dekoracyjne, uczestnicząc częściowo w kosztach kwiatów przeznaczonych do dekoracji kościoła;
 • podczas trwania liturgii, rejestracja filmowa i fotograficzna, z zastosowaniem przepisów kościelnych, może być wykonywana jedynie przez osoby, które ukończyły odpowiedni kurs i posiadają stosowne zaświadczenie.