„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1666).

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. Rezerwacji terminu i godziny ślubu można dokonać wcześniej u kapłana pełniącego dyżur w zakrystii.

Narzeczeni mogą spisać protokół przedślubny w Sanktuarium lub w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, wówczas ślub udzielony zostanie w naszym Sanktuarium na podstawie licencji. Śluby w Sanktuarium odbywają się w Kościele Górnym lub w Kościele Relikwii.

Narzeczeni przed zawarciem sakramentu małżeństwa przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty i pojednania: po raz pierwszy, w najbliższym czasie po spisaniu formalności przedślubnych i po raz drugi, na dzień przed ślubem.

Do spisania protokołu przedślubnego należy okazać następujące dokumenty:
• dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński;
• metryki chrztu, koniecznie z adnotacją: „do ślubu” (metryka jest ważna tylko 6 miesięcy );
• świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji na metryce chrztu);
• świadectwo z ostatniej klasy lekcji religii lub indeks katechizacji;
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej;
• dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (dokument ten jest ważny trzy miesiące do dnia zawarcia małżeństwa);
• zgoda z parafii narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu poza rodzimą parafią i udzielenie sakramentu małżeństwa w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie;
• wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka;

Po spisaniu protokołu przedślubnego, w parafii dotychczasowego zamieszkania zarówno narzeczonej jak i narzeczonego, wygłasza się tzw. „zapowiedzi”.

„Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa Proboszczowi” (kan. 1069 KPK).

Uwagi praktyczne dotyczące ceremonii ślubu w Sanktuarium św. Jana Pawła II:

  • narzeczeni i świadkowie mający ukończone 18 lat, na 15 minut przed rozpoczęciem liturgii dostarczają do zakrystii obrączki oraz okazują swoje dowody osobiste;
  • narzeczeni dwa tygodnie przed ślubem uzgadniają z p. Organistą pracującym w Sanktuarium termin ślubu, składają stosowną ofiarę oraz ustalają wszelkie kwestie związane z ewentualną dodatkową animacją muzyczną. Podczas ceremonii ślubnej mogą być wykonywane wyłącznie śpiewy liturgiczne. Istnieje możliwość wykonywania śpiewu solowego lub instrumentalnego, np. skrzypce lub obój z akompaniamentem organowym, z tym że mogą być to wyłącznie pieśni religijne;
  • również dwa tygodnie przed datą ślubu narzeczeni ustalają z siostrą Zakrystianką kwestie dekoracji, uczestnicząc częściowo w kosztach kwiatów przeznaczonych do dekoracji kościoła;
  • podczas trwania liturgii, rejestracja filmowa i fotograficzna z zastosowaniem przepisów kościelnych, może być wykonywana jedynie przez osoby, które ukończyły odpowiedni kurs i posiadają stosowne zaświadczenie.