Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie jest szczególną przestrzenią, która zachowuje i przybliża dziedzictwo świętego papieża, bogactwo jego nauczania, będącego drogowskazem również dla przyszłych pokoleń.

Stąd nasza odpowiedzialność, aby to dziedzictwo udostępniać, ale także pochylać się nad nim twórczo, by w jego świetle podejmować nowe wyzwania, przed jakimi staje Kościół i współczesna Polska i świat” – mówił metropolita krakowski w dniu erygowania Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Do tego miejsca – w tajemnicy świętych obcowania – powrócił Jan Paweł II, aby stąd promieniowała jego myśl, jego mądrość i jego świętość na Polskę i na świat.

Od samego początku budowy Centrum powstaje dzięki hojności ofiarodawców.
W pierwszym etapie budowy powstały już budynki: Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, Centrum Wolontariatu i Instytutu Jana Pawła II. Aktualnie powstaje budynek, w którym będzie siedziba m.in. Muzeum poświęconego życiu i działalności Jana Pawła II.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoimi ofiarami wspierają budowę Centrum. Widocznym znakiem szczodrobliwości ofiarodawców są ściany Kościoła Relikwii zarówno te na zewnątrz, jak i te znajdujące się wewnątrz świątyni, na których znajdują się imiona i nazwiska wspierających budowę Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Upamiętnianie darczyńców wpierających budowę kościołów ma wielką tradycję albowiem nawet w najstarszych
świątyniach można zobaczyć tablice przypominające o osobach, które szczególnie zasłużyły się w powstaniu miejsc sakralnych.

W każdą niedzielę o godz. 12.30 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie jest sprawowana Msza św. w intencji ofiarodawców, dobroczyńców i pielgrzymów oraz w intencji próśb i podziękowań złożonych w minionym tygodniu. Również podczas nabożeństwa do św. Jana Pawła II sprawowanego w ciągu tygodnia po każdej Mszy św., modlimy się w intencji ofiarodawców i ich rodzin.