Nie w tym rzecz, by odejść,….

Rzecz w tym, by wrócić

I na dawnym miejscu odnaleźć siebie.

Karol Wojtyła, „Przed sklepem jubilera”

Wszystkich małżonków zapraszamy serdecznie do udziału w comiesięcznych spotkaniach organizowanych w naszym Sanktuarium z myślą o nich. Odbywają się one w każdy pierwszy piątek miesiąca według proponowanego programu:

  • Wspólna Eucharystia z homilią – rozważaniem nt. sakramentu małżeństwa;
  • Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania;
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu;

W zamyśle organizatorów spotkania te mają stanowić swego rodzaju Przestrzeń Jedności Małżeńskiej. Dla jednych będzie to jej umacnianie, dla innych odbudowywanie lub wręcz ratowanie tego, co znalazło się na krawędzi rozpadu… Ufamy, że wszyscy, niezależnie od bieżącej sytuacji swojego związku, zechcą odnaleźć w tych spotkaniach to, co będzie im pomocne.

Tę Przestrzeń Jedności budujemy na Jezusie, a więc przede wszystkim na Eucharystii, o której w kontekście miłości małżeńskiej powiedział nasz Święty Papież:

Sakrament Małżeństwa wyrasta z eucharystycznego korzenia. Wyrasta z Eucharystii i do niej prowadzi. Ludzka miłość aż do śmierci, musi się głęboko zapatrzeć w tę miłość, jaką Chrystus do końca umiłował. Musi tę Chrystusową miłość – poniekąd – uczynić swoją, ażeby sprostać treściom małżeńskiej przysięgi: “ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”.

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Szczecinie, 11 czerwca 1987 roku.

By w pełni w niej uczestniczyć, stwarzamy możliwość skorzystania z sakramentalnego pojednania się z Bogiem w spowiedzi św., jak również do pojednania się z mężem lub żoną w szczerej rozmowie, dziękując za otrzymane dobro, przepraszając za popełnione błędy i prosząc o wybaczenie.

Małżonkowie, ubogaceni myślą Jana Pawła II mogą kontynuować rozważania podczas indywidualnej adoracji w Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Pragniemy by ta Przestrzeń Jedności Małżeńskiej była okazją do powrotu do początków miłości, do chwili wypowiedzenia „sakramentalnego Tak”, choćby nawet poprzez uklęknięcie na klęczniku przystrojonym jak dla nowożeńców, by odnowić i umocnić łaskę, która jest i pulsuje, choć może zagłuszona przez natłok obowiązków, zmartwień i brzemion dnia codziennego. Wszak, jak powiedział Karol Wojtyła w swoim utworze: Człowiek musi powracać w to miejsce, z którego wyrasta jego istnienie – a jakże bardzo pragnie, by wyrastało przez miłość.

Pierwsze Piątki Małżonków są również okazją do zapoznania się z różnymi, działającymi na terenie archidiecezji krakowskiej, wspólnotami dla małżeństw. Ufamy, że będzie to pomocne w odnalezieniu swojego miejsca w Kościele, gdzie można otrzymywać, ale i dzielić się bogactwem, które każdy z nas dostaje od Boga.