KUSTOSZ:
mgr Tomasz Szopa

DUSZPASTERZE:
mgr Artur Chłopek
wyśw. 2006, w Sanktuarium od 2015

mgr Dariusz Chrostowski
wyśw. 2009, w Sanktuarium 2018 r.

mgr lic. Ryszard Kilanowicz
wyśw. 2012, w Sanktuarium 2018 r.

mgr Sebastian Kowalczyk
wyśw. 2014, w Sanktuarium 2018 r.

mgr Ryszard Gacek
wyśw. 2004, w Sanktuarium 2019 r.

PENITENCJARZ:
ks. dr Zbigniew Bogacz SCJ
wyśw. 1986,w Sanktuarium od 2016 r.