Modlitwa za zmarłych

Modlitwa za Zmarłych wypominanych – przez cały rok:

  • Wypominki roczne i modlitwa tajemnicą różańca

Miejsce: Kościół Górny

Czas: niedziela, godz. 7:45

  • Msza święta w intencji Zmarłych wypominanych

Miejsce: Kościół Górny

Czas: pierwsza niedziela miesiąca, godz. 8.00.

Modlitwa za Zmarłych wypominanych – w listopadzie:

  • Wypominki listopadowe i modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia

Miejsce: Kościół dolny

Czas: W dni powszednie, po wieczornej Mszy św. o 17.00:

Do wspólnej modlitwy wypominkowej możemy się włączyć składając w zakrystii kartki z wypisanymi imionami naszych bliskich Zmarłych.

 

Modlitwa jest formą rozmowy duchowej, w której możemy zwrócić się o wstawiennictwo Boga, Jezusa czy świętych w intencji zbawienia zmarłych, którzy znajdują się w czyśćcu. Znana była już od początku chrześcijaństwa, kiedy mówiono, iż dzień śmierci jest tak naprawdę dniem narodzin do życia wiecznego. Popularyzatorem zwyczaju modlitwy za zmarłych był św. Odilon, opat zakonu benedyktynów w Cluny we Francji, żyjący na przełomie IX i X wieku. To dzięki jego rozporządzeniu rozpowszechniła się tradycja odprawiania 1 listopada nabożeństw za dusze braci zakonnych, a 2 listopada celebrowania mszy w intencji przodków.

Istnieją różne modlitwy za zmarłych, najpopularniejszą z nich jest Wieczny odpoczynek, lecz odmawiane są także inne, przeznaczone do celebracji dnia śmierci, pogrzebu albo w intencji świętej pamięci małżonka lub członka rodziny. Są również modlitwy za zmarłego na cały tydzień lub z okazji rocznicy jego śmierci.

Możemy się przyczynić do szybszego pójścia naszych bliskich nie tylko przez modlitwę, ale także dzięki uzyskaniu odpustowi za zmarłego. W ten sposób możemy pomóc odpokutować ziemskie grzechy. Aby móc go uzyskać, należy dostąpić do sakramentu spowiedzi i Komunii Świętej, a następnie odmówić modlitwę w intencji, która w danym miesiącu polecił Papież. Otrzymać odpust za zmarłego można od dnia Wszystkich Świętych do 8 listopada.

Św. Jan Paweł II w swych nauczaniach często podkreślał, iż modlitwa za zmarłych jest naszą powinnością. Nasz Papież mówił o niej, jako o duchowej pielgrzymce na cmentarze  różnych stronach świata, a szczególnej uwadze polecał tych nieżyjących, o których nikt nie pamiętał. Jan Paweł II przyjął święcenia kapłańskie 1 listopada 1946 roku w Kaplicy w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich z rąk kardynała Adama Stefana Sapiehy. 2 listopada odprawił mszę prymicyjną w krypcie św. Leonarda na Wawelu, najstarszej zachowanej kaplicy wzgórza wawelskiego w intencji zmarłych członków Jego najbliższej rodziny: matki Emilii, ojca Karola oraz brata Edmunda.

W intencji zmartwychwstania naszych bliskich do życia wiecznego, możemy zwrócić się do św. Jan Pawła II słowami tej modlitwy:

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który już razem z rzeszą świętych śpiewa Tobie wieczną pieśń chwały, proszę Cię, Ojcze, za tych, którzy cierpią w czyśćcu. Dzisiaj szczególnie chcę się modlić za… . Wybacz Twoim dzieciom ich słabości, wybacz małą wiarę, grzech. Niech ta modlitwa przyczyni się do tego, aby jakaś dusza dziś zaczęła wielbić Ciebie razem ze św. Janem Pawłem II i wszystkimi Twoimi świętymi. Amen.