Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła. O chrzest dla swoich dzieci w Sanktuarium proszą ci rodzice, którzy żyjąc w sakramentalnym związku, dają publicznie gwarancję, że będą dla potomstwa żywym przykładem życia według zasad wiary.

Rodzice osobiście zgłaszają dziecko do chrztu w zakrystii (w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00), najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem udzielenia sakramentu. Przed chrztem rodzice uczestniczą w katechezie chrzcielnej. Odbywa się ona w piątek poprzedzający chrzest o godz. 18.30 w Kościele Górnym. Wcześniej w Kaplicy Pojednania istnieje okazja do spowiedzi św. W dniu chrztu rodzice dziecka i chrzestni będący w stanie łaski uświęcającej przystępują do Komunii św. ofiarując ją w intencji dziecka.

W Sanktuarium Świętego Jana Pawła II sakrament chrztu św. jest udzielany w każdą II i IV niedzielę miesiąca, podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej o godz. 12.30 w Kościele Górnym.

Zgłaszając dziecko do chrztu św. należy przedstawić następujące dokumenty:
• odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
• świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka;
• zgoda z parafii zamieszkania na udzielenie sakramentu chrztu św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie;
• dane chrzestnych: imię, nazwisko i adres;
• zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz że mogą pełnić godność rodziców chrzestnych;

Posługę chrzestnych – współodpowiedzialnych za katolickie wychowanie ochrzczonych – mogą pełnić wyłącznie w pełni praktykujący katolicy, dlatego powinni oni dostarczyć wspomniane wcześniej zaświadczenie z parafii zamieszkania.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
• ukończyły 16 rok życia;
• przyjęły sakrament bierzmowania;
• są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym;
• są praktykującymi katolikami: m. in. uczestniczą w coniedzielnej Mszy św. oraz przystępują do spowiedzi i Komunii św.