Słowo wstępu przed I Niedzielą Wielkiego Postu – Msza św. o 12.30

I Niedziela Wielkiego Postu, 26 lutego 2023, godz. 12:30

Repertuar:

Introitus: Będzie mnie wzywał (Lucjan Dmytrzak)
Kyrie V simplex
Offertorium: Będę Cię wielbił (Mariusz Kramarz)
Sanctus i Agnus Dei z Mszy XVIII
Communio: Intellege clamorem (z Graduale simplex)
Uwielbienie: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
Antyfona maryjna na wyjście: Ave Regina caelorum

Celebrans: ks. kan. Tomasz Szopa
Homilia: ks. Grzegorz Lenart
Schola wielogłosowa i schola gregoriańska Sanktuarium św. Jana Pawła II
Psalmista: Barbara Trzcińska
Kantor i prowadzenie: Susi Ferfoglia

Antyfona na wejście na I Niedzielę WP, komp. Lucjan Dmytrzak

Kantor: Susi Ferfoglia

Kwartet: Łucja Nowak, Barbara Trzcińska, Michał Piechnik, Hubert Niewiadomski

Organista: Kacper Orzechowski  

 

W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu teksty antyfon mszalnych (czyli: Introitus, offertorium, communio) przekazują nam w całości psalm 90.

Dlaczego tak się dzieje? Czy Kościół nie miał pomysłu?

Otóż, Ewangelia, którą słyszymy w I Niedzielę WP roku A, jest Ewangelią o kuszeniu Jezusa na pustyni. Doświadczenie głodu na pustyni, może być okazją do najbardziej szczerego zaufania Bogu, o którym mowa w psalmie 90. Poprzez nawiązanie do tego samego tekstu w różnych momentach liturgii, Kościół zaprasza nas do głębszej medytacji nad tym Słowem i do otwarcia serca na niego.

Popatrzmy w sposób szczególny na tekst antyfony na wejście:

Ps 90, 15-16

Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, * wyzwolę go i okryję sławą, * obdarzę go długim życiem.

Ps 90, 1

V: Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka

Bóg się zwraca do człowieka w pierwszej osobie i zapewnia go, że go wysłucha i obdarzy długim życiem. W doświadczeniu pustyni człowiek ma okazję umocnić relację z Bogiem Ojcem – sam Ojciec go do tego wzywa: wrócić do źródła doświadczenia paschalnego oznacza odnaleźć na nowo życiodajną więź z Chrystusem. To dokonuje się poprzez próbę kuszenia pustyni.

Introit na wejście, skomponowany przez p. Lucjana Dmytrzaka w prostej melodii, powtórzonej przez zgromadzenie liturgiczne, przekazuje nam, że słowo Boga jest pewne, bo Bóg obiecuje, że wysłucha człowieka. Usłyszy go poprzez wskrzeszenie z martwych Swojego Syna, a to jest obietnica długiego życia. W śpiewanej melodii zostanie to podkreślone dłuższymi wartościami muzycznymi nad słowami „długim życiem”. W ten prosty sposób melodia ilustruje słowo , które trafia do serca człowieka, wzywanego na początku każdej liturgii do przyjęcia łaski Boga, szczególnie w tym błogosławionym czasie przygotowania do Wielkanocy.

Chór piękną harmonią dzwięków komentuje tekst wersetem: Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka. Słowa tego psalmu pokazują, że Pan Bóg wysłuchuje człowieka, okrywa go sławą i obdarza długim życiem wtedy, gdy człowiek przebywa z Bogiem. Wielki Post ma być przeżyty już w perspektywie Wielkanocy, kiedy to Chrystus w swoim zmartwychwstaniu „okryje nas sławą”.

 

tekst: dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJP2, kantor Sanktuarium św. Jana Pawła II