Przy papieskim Sanktuarium działają także Skauci Europy. Jest to skrócona nazwa „Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skauting Europejskiego”. Grupa realizuje oryginalną metodykę skautową, ubogaconą o aspekt katolicki, zgodnie z zamysłem Sługi Bożego o. Jakuba Savina SJ poprzez życie na łonie natury, naukę samodzielności i zaradności.

Grupa „Skauci Europy” jest stowarzyszeniem wiernych na prawie papieskim który jest ruchem jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę, powołany przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii.

Wszystkie te działania zmierzają do jednego celu. Mają pomóc młodemu człowiekowi odkryć Boga w pięknie stworzenia, a tym samym pomóc mu dążyć do realizacji osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na dwa nurty męski i żeński oraz na trzy gałęzie: wilczki (9-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Duszpasterzem i opiekunem przy sanktuarium jest ks. Dariusz Chrostkowski

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Chłopcy:
3. Szczep Krakowski Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki
3. Gromada
3. Drużyna

Kontakt przez maila: 3dkrakowska@gmail.com

Dziewczęta:
4. Szczep Krakowski Św.Matki Teresy z Kalkuty
4. Gromada
4. Drużyna

Kontakt mailowy: szubamoja@gmail.com