Muzeum św. Jan Pawła II w Krakowie to przestrzeń wystawiennicza prezentująca największy zbiór przedmiotów osobistych i darów otrzymanych przy różnych okazjach przez Papieża Polaka. Niemalże w namacalny sposób dotykamy tutaj Jego wyjątkowego Pontyfikatu, jak również wielu miejsc i kultur, do których tak chętnie pielgrzymował.

Muzeum św. Jan Pawła II w Krakowie sprawuje kuratelę nad czterema wystawami:

• Nasz Papież,
• Kim jest Człowiek z Całunu,
• Karol Wojtyła w Trentino- wkrótce otwarcie,
• A Blessing to One Another: Pope John Paul II and the Jewish People- wystawa w budowie.

Zapraszamy do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca na mapie Krakowa.

Usługa przewodnicka: 70 zł