Kim jest ministrant?

Najogólniej można powiedzieć, że ministrant to sługa Chrystusa. Już samo to jest ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego – „ministrare”, co oznacza „służyć”. Posługa ministranta związana jest nierozłącznie z miejscem jej sprawowania, a więc z kościołem. To tu ministranci są najbardziej widoczni – są ubrani w komże, kolorowe stroje albo białe alby przepasane cingulum. Asystując kapłanowi, uświetniają liturgię. Ministrant nie jest żadnym wielkim panem. Jest sobie małym tylko chłopcem. Za to jego Pan jest większy, niż wszyscy wielcy tego świata. Jest nim Chrystus, Król nieba i ziemi. Dla takiego oto Pana, w takim królestwie i przy takim dziele może ministrant pełnić tak świętą służbę. I dlatego to właśnie, choć sam mały wobec Boga i Kościoła jest wielki i na wysokim stanowisku. Nawet aniołowie niebiescy zdumiewają się i chylą przed ministrantem czoło, gdy udaje się na świętą służbę ołtarza.

W naszym sanktuarium ministranci swoją służbę pełnią pod szczególną opieką św. Jana Pawła II. Święty papież jest nie tylko dla ministrantów opiekunem ale i wzorem. Nasz wielki patron również w czasach swojej młodości jako ministrant służył w wadowickim kościele parafialnym podczas Mszy św. i nabożeństw. Do służenia jako ministrant przy ołtarzu zachęcali go księża katecheci, mobilizowali rodzice, a szczególnie ojciec.

Św. Jan Paweł II tak wspomina tamten czas: „W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym. Moja matka już nie żyła… Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: `Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dość do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego`. I pokazał mi jakąś modlitwę. (…) Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem”. (Andre Frossard, „Portret Jana Pawła II”)

Wspólnota ministrancka w naszym sanktuarium liczy kilkunastu chłopców. Ministranci służą podczas Mszy św. w niedzielę oraz na jednej wybranej w tygodniu. Wciąż jednak czekamy na nowych chętnych, którzy po odbyciu okresu przygotowania będą mogli pełnić piękną służbę przy Chrystusowym ołtarzu. Starsi ministranci zaczynają również przygotowania to podjęcia posługi lektora, aby odczytywać czasie liturgii Słowo Boże. Oprócz służby przy ołtarzu nasza wspólnota bawi się przy ognisku czy na wspólnych wyjazdach.

Spotkania ministrantów odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w zakrystii Kościoła Relikwii (dolny kościół). Opiekunem ministrantów jest ks. Krzysztof Krawczyk, u którego można zasięgnąć szczegółowych informacji.

Zapraszamy chłopców w różnym wieku! 🙂