I ZARZĄD

Metropolita Krakowski

ks. kard. Stanisław Dziwisz

Założyciel Centrum

ks. kard. Stanisław DZIWISZ

Prezes Zarządu

Ks. Prałat Jan Kabziński

Rada Centrum (organ opiniodawczy, występujący z wnioskami dot. działalności Centrum)

Przewodniczący: ks. bp dr Józef GUZDEK

Zastępca: dr inż. Kazimierz BUJAKOWSKI

Członkowie:
Andrzej BAC
prof. dr hab. Andrzej BIAŁAS
ks. Czesław BOGDAŁ
Dyrektor inż. Marian BOSOWSKI
doc. dr hab. n. med. Marek DĄBROWSKI
prof. dr hab. inż. Andrzej GOŁAŚ
Prezes Tadeusz JAKUBOWICZ
mec. Jacek JONAK
ks. prałat Tadeusz KASPEREK
Burmistrz Artur KOZIOŁ
prof. dr hab. inż. Janusz ORKISZ
dr Krzysztof PAWŁOWSKI
ks. prałat dr Dariusz RAŚ
Prezes Waldemar RATAJ
red. Grażyna STARZAK
ks. prałat Stanisław STROJEK
red. Marek SZCZEPANEK
Prezydent Tadeusz TRZMIEL
prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Z urzędu:
Wojewoda Małopolski
– Piotr ĆWIK
Marszałek Województwa Małopolskiego
– Witold KOZŁOWSKI
Prezydent Miasta Krakowa
– prof. dr hab. Jacek MAJCHROWSKI
przedstawiciel Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
– Grzegorz GORCZOWSKI
Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II – Agata SZUTA

Komisja Nadzorująca
(organ kontrolujący i nadzorujący realizację celów i planów Centrum)

Przewodniczący: ks. infułat dr Bronisław FIDELUS

Członkowie:
mec. Mirosław CHRAPUSTA
prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
ks. dr Wojciech OLSZOWSKI
Witold OBSZYŃSKI

Rada Patronów (wsparcie Centrum w realizacji celów nadrzędnych)

Przewodniczący: ks. bp Kazimierz GÓRNY

Zastępca: prof. dr hab. inż. Janusz ORKISZ

Członkowie:
Carl A. ANDERSON
Kazimierz BARCZYK
dott. Marcello BEDESCHI
dott. Dino BOFFO
ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ
Prezes prof. dr hab. inż. Janusz FILIPIAK
Dyrektor Tomasz JASIŃSKI
dr Jerzy JEDLIŃSKI
Paulette KARDOS
Prezes Roman KLUSKA
ks. abp William Edward LORI
Vincenzo MANNO
Arturo MARI
Peter MARX
prof. Lorenzo ORNAGHI
Prezes Konstanty RADZIWIŁŁ
prof. dr hab. Marek SAFJAN
Janusz SEPIOŁ
Prezes Teresa STUDENCKA
prof. dr hab. Wojciech TYGIELSKI
ks. bp Jan ZAJĄC
Krzysztof ZANUSSI

II ZARZĄD

Metropolita Krakowski

ks. abp Marek JĘDRASZEWSKI

Założyciel Centrum

ks. kard. Stanisław DZIWISZ

Prezes Zarządu

ks. kan Mateusz Hosaja

Członkowie Zarządu

ks. prał. Grzegorz Szewczyk
mgr inż. Piotr Markiewicz