W naszym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego, którego nazywamy Papieżem Różańca, w roku 100-lecia jego urodzin chcemy zachęcić wiernych do codziennej modlitwy różańcowej. 

Święty Jan Paweł II o różańcu mówił tak 29 października 1978 r.: „Różaniec – to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. (…) Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.

Mając na uwadze wartość tej modlitwy, o której mówi nasz święty patron i wielu świętych Kościoła chcemy, aby w Domu Świętego Jana Pawła II, patrona rodzin powstały Róże Różańcowe Rodziców. 

Róża Różańcowa Rodziców to wspólnota 20 osób, utworzona z chętnych rodziców. Każdego dnia, każdy z rodziców modli się jedną dziesiątką różańca w intencji swoich dzieci i dzieci pozostałych członków danej róży.

Miejsce i czas codziennej modlitwy wybieramy sobie sami np. w kościele przed Najświętszym Sakramentem podczas modlitwy porannej, w drodze do pracy, w domu wspólnie z całą rodziną, w czasie wycieczki w góry, w czasie modlitwy wieczornej … 

Co zyskujemy dzięki tej modlitwie:

 1. Dajemy najpiękniejszy prezent dzieciom. Wypraszamy modlitwą potrzebne dla nich łaski
 2. Każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet jeśli ja zapomnę pomodlić się za nie
 3. Umacniam swoją wiarę i staję się tym, który daje świadectwo modlitwy wobec swoich dzieci

Kto może modlić się w Róży Różańcowej Rodziców?

Kto może dołączyć do tej formy modlitwy? 

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:

 • rodzice naturalni,
 • rodzice, którzy zaadoptowali dzieci,
 • rodzice, którzy modlą się o dar potomstwa przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II,
 • rodzice chrzestni, 
 • rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
 • rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych – liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga uporządkować swoje wnętrze
 • wszyscy, którzy podejmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra skautów,  itp. – tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej i losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach, grupach i wspólnotach,
 • osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy,

Intencja modlitwy – uproszenie łask dzieciom na drodze ich życia, odkrywania i realizowania drogi powołania zgodnie z wolą Bożą, wsparcie w trudnościach na tej drodze.

  • W pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 11.00 w naszym Sanktuarium odbędzie się zmianka różańcowa tzn. każdy rodzic wymieni się tajemnicą różańca, którą odmawiał codziennie przez cały miesiąc z innym rodzicem i w tym dniu wspólnie po Mszy Św. będziemy modlić się dziesiątkiem różańca. 

 

 • W każdą sobotę po Mszy Św. o godz. 17.00 obmawiamy różaniec w górnym kościele naszego Sanktuarium
 • Powstały już 4 Róże, tworzymy 5 Różę …

 

 

Zapisy do Róży Różańcowej Rodziców w zakrystii Sanktuarium.

 

Kontakt z opiekunem Róż Różańcowych: 

Ks. Sebastian Kozyra, sebastian.kozyra@idmjp2.pl