Schola gregoriańska

Zainteresowanych tematyką formacji liturgicznej przez śpiew zapraszamy do scholi gregoriańskiej, która raz w miesiącu na Mszy św. o godz. 12.30 towarzyszy w modlitwie liturgicznej poprzez najstarszy śpiew Kościoła – śpiew gregoriański.
Spotkania zaczynamy gregoriańskimi nieszporami w kaplicy św. Kingi w dolnym kościele. Po czym mamy próbę śpiewu, a ostanie pół godziny formację liturgiczną, która polega na rozważaniu jakiegoś tematu liturgicznego.
Można dołączyć w każdej chwili, po skontaktowaniu się z prowadzącą.
Zapraszamy wszystkie osoby chętne – mężczyzn i kobiety – z dobrym głosem i pragnieniem pogłębienia przeżywania liturgii.
Opiekę nad scholą gregoriańską sprawuje prof. Susi Ferfoglia, która może udzielić też bardziej szczegółowych informacji na temat scholi.
Duszpasterz odpowiedzialny za scholę: ks. Grzegorz Lenart
Schola gregoriańska powstała przy Sanktuarium w październiku 2022 r.
Kontakt e-mail: susi.ferfoglia@upjp2.edu.pl


Młode Uwielbienie

Zespół Młode Uwielbienie powstał w listopadzie 2020 roku.

Grupę w dużej mierze tworzą młodzi ludzie związani z Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Młodzież oraz dzieci w wieku od 11 do 16 lat wspólnie grają i śpiewają pieśni liturgiczne oraz pieśni uwielbienia. Młodzi muzycy grają na skrzypcach, wiolonczeli, flecie, klarnecie, trąbce, pianinie oraz na instrumentach perkusyjnych.
Grupa uświetnia śpiewem Msze święte w naszym kościele.
Gra również podczas organizowanych cyklicznie w Sanktuarium wieczorach uwielbienia (np. w okresie adwentu czy Wielkiejnocy), zagrała także podczas dni skupienia dla młodzieży licealnej.

Zespół prowadzi mgr Sylwia Kościuszko, drugi organista SJP2.
Duszpasterzem grupy jest ks. Grzegorz Lenart.

 

Poniżej można posłuchać pierwszego teledysku Zespołu z 2021 roku.


Sursum Corda Sanktuarium św. Jana Pawła II Kraków

Jesteśmy Szkołą Ewangelizacji dla rodzin, czyli wspólnotą, która gromadzi małżeństwa, rodziców i ich dzieci, by głosić sobie i innym Dobrą Nowinę. W chaosie współczesnego świata każdy, a w szczególności rodziny, potrzebują wsparcia na drodze wiary, by to, co najcenniejsze, przekazać kolejnemu pokoleniu.

Jesteśmy szkołą należącą do Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA). Głównym narzędziem SESA są kursy (rekolekcje), które mają pomóc w rozpaleniu żywej wiary oraz doświadczeniu relacji z Bogiem.

Pragniemy, aby powołanie do głoszenia Ewangelii, które Jezus dał każdemu z nas, było realizowane nie tylko w naszych rodzinach, ale także w każdej rodzinie na świecie oraz aby dzieci mogły usłyszeć Dobrą Nowinę w swoim domu, od swoich rodziców. Chcemy tworzyć wspólnotę otwartą na każdego człowieka, niosącą sobie wzajemną pomoc, zarówno duchową, jak i tę codzienną, a także chcemy dzielić się życiem i wiarą, modlić za siebie oraz wspólnie się formować do głoszenia Słowa Bożego.

Inspiracją dla nas jest Święty Jan Paweł II, który w centrum swej posługi stawiał rodzinę oraz potrzebę nowej ewangelizacji. Jesteśmy dumni, że możemy w tym wspaniałym miejscu, przy Sanktuarium Św. Jana Pawła II budować Wspólnotę wpisującą się w duchowy testament Świętego Jana Pawła II.

 

Spotykamy się raz w miesiącu w soboty na Eucharystii, nauczaniu, modlitwie uwielbienia i  świętowaniu. Rozpoczynamy nasze spotkania o godzinie 16.00, od wspólnej Eucharystii w Kaplicy Kapłańskiej. W czasie spotkania zapewniamy dzieciom opiekę oraz zajęcia warsztatowe.

Poza spotkaniami ogólnymi spotykamy się także w grupkach dzielenia, gdzie w mniejszym gronie modlimy się i dzielimy Słowem oraz doświadczeniem kroczenia z Bogiem.

 

Kalendarium Wspólnoty na rok 2023 wygląda następująco:

 • 13.05.2023 – spotkanie ogólne Wspólnoty
 • 9-11.06.2023 – kurs Nowe Życie dla dorosłych oraz zajęcia, warsztaty i animacje dla dzieci
 • 8.07.2023 – spotkanie ogólne Wspólnoty
 • 12.08.2023 –  spotkanie ogólne Wspólnoty
 • 9.09.2023 –  spotkanie ogólne Wspólnoty
 • 14.10.2023 –  spotkanie ogólne Wspólnoty
 • 11.11.2023 –  spotkanie ogólne Wspólnoty
 • 9.12.2023 –  spotkanie ogólne Wspólnoty

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Lidera Wspólnoty Tymoteusza Aleksandrowicza: 663 913 573 lub pisząc maila na adres: krakowjp2@sursumcordamissio.com.


Duszpasterstwo osób z niepełnosprawnością "BARKA"

Przy sanktuarium św. Jana Pawła II działa duszpasterstwo dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół.

– To jest czysta Ewangelia –  obecność Chrystusa w najbardziej potrzebujących. Myślę, że sam Jan Paweł II by sobie tego życzył. Miał ciepły stosunek do osób z niepełnosprawnością, był otwarty na człowieka słabego, najbardziej bezbronnego – tak o duszpasterstwie dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół, które powstało przy sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie mówi jego kustosz ks. Tomasz Szopa.

Inicjatywa powstania duszpasterstwa wyszła od osób, które zawodowo zajmują się pomocą osobom z niepełnosprawnością. Spiritus movens była Barbara Sikora, która jest logopedą i pracuje głównie nad umiejętnościami komunikacyjnymi podopiecznych. W swojej pracy ma okazję często rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi, które dzielą się swoimi trudnościami czy marzeniami. – W tych rozmowach często powtarza się, że najbardziej w życiu brakuje im spotkań i rozmów z ludźmi zdrowymi spoza ich najbliższego środowiska, którzy często nie zwracają na nich uwagi, a czasami nawet traktują bez szacunku – mówi Barbara Sikora.

Duszpasterstwo skierowane jest do osób z niepełnosprawnością, ale także ich rodzi i przyjaciół. – Nie da się oddzielić tych światów, bo osoby z niepełnosprawnością często nie potrafią samodzielnie egzystować i potrzebują wsparcia innych osób, a to wsparcie wymaga dużego zaangażowania. Żeby móc swoją siłą dzielić się z innymi, wspierać ich, to samemu trzeba mieć z czego czerpać. To duszpasterstwo ma być takim miejscem, w którym każdy z nas nabierze sił – podkreśla Barbara Sikora.

Ksiądz kustosz zaznacza, że nie bez znaczenia jest kontekst w jakim pojawiła się pierwsza myśl, aby to duszpasterstwo powstało, czyli jesienne protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z powodów eugenicznych. – To był impuls, żeby dać jakąś odpowiedź, ale żeby ona nie była ograniczona do słów i polemiki z protestującymi, ale przez konkretne działanie wspierała osoby  z niepełnosprawnością i ich rodziny, bo one potrzebują wsparcia i duchowego, i bardzo wymiernego od wspólnoty życzliwych osób – podkreśla ks. Tomasz Szopa.

Spotkania duszpasterstwa odbywają się regularnie w trzecie niedziela miesiąca o godz. 17.00. Spotykamy się na wspólnej Eucharystii ze słowem Bożym skierowanym do nas, a po niej odbywają się spotkania, które mają różny charakter. Jedne są spotkaniami formacyjno-modlitewnymi, inne integracyjnymi i agapowymi. Krótki opis i fotorelacje z dotychczasowych spotkań znajdują się w zakładkach.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny, osoby związane zawodowo ze środowiskiem osób chorych i niepełnosprawnych oraz wolontariuszy. 

 

Kontakt do odpowiedzialnej za wspólnotę – Barbara: 668 600 632

Pierwsze spotkanie duszpasterstwa osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół przy sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach odbyło się w niedzielę 16 maja. Rozpoczęło się Mszą św. o godz. 17.00 sprawowaną przez kustosza ks. Tomasza Szopę. Po Eucharystii swoim świadectwem podzieliła się p. Agnieszka, która wraz z mężem wychowuje czwórkę dzieci, w tym dwoje adoptowanych z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Zebrani w kościele mogli zobaczyć także krótki film opowiadający historię życia p. Piotra, młodego mężczyzny zmagającego się z dystrofią mięśni. 

W czasie tego spotkania w Sanktuarium Jana Pawła II można było usłyszeć „Karolowe Pieśni”, muzyczny projekt Wojtka Klicha oparty na poezji Karola Wojtyły. Artystom towarzyszył zespół Drum Syndrome działający w ramach Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „TĘCZA”.

Po wspólnej modlitwie na Mszy Świętej, odbyło się spotkanie duszpasterstwa w sali budynku Caritas. Było to spotkanie zapoznawcze, podczas którego zawiązała się grupa osób zainteresowanych. Pojawiło się kilka dorosłych osób niepełnosprawnych, rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością oraz osoby związane zawodowo ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Był to ważny czas dzielenia się swoimi historiami życia i doświadczeniami, którymi mogliśmy ubogacić się wzajemnie. 

 

Tym razem po Mszy Świętej, wspólnie udaliśmy się na wystawę Śladami Jezusa, którą można obejrzeć w jednym z budynków przy Sanktuarium. 

Ta niezwykła multimedialna podróż do Jerozolimy, z I wieku, pozwala poznać i przeżyć tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Narratorem wystawy jest Piotr Fronczewski, którego głos prowadzi przez 8 multimedialnych sal z bardzo ciekawymi, różnorodnymi projekcjami.  

Było to dla nas wszystkich mocne, poruszające przeżycie oddziałujące na wiele zmysłów –  wzrok, słuch, dotyk, a także węch, dzięki czemu mogliśmy bardziej poczuć ogrom cierpienia Pana Jezusa. Na koniec na pamiątkowej tablicy zostawiliśmy swój ślad.

Serdecznie polecamy!

 

W tym wakacyjnym czasie po Mszy Świętej mieliśmy możliwość poznać bliżej Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego, przy którym się spotykamy. O jego powstawaniu, pięknych, ciekawych miejscach i udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami opowiedział i oprowadził nas sam projektant całego kompleksu Centrum „Nie lękajcie się!”, architekt pan Andrzej Mikulski.

Było to bardzo interesujące i pełne ciekawostek zwiedzanie i zgłębianie nieodkrytych dotąd przez  nas miejsc Sanktuarium. 

 

Na wrześniowym spotkaniu podczas Mszy Świętej  usłyszeliśmy pieśni liturgiczne wykonane przez niewidomych muzyków z Zespołu Fundacji Cantito. Członkowie zespołu chętnie śpiewają i grają na Bożą chwałę uświetniając msze święte, ale też świetnie odnajdują się w repertuarze muzyki rozrywkowej. Po wspólnej modlitwie w jednej z sal w CJP2 odbył się koncert. Było to kolejne wyjątkowe spotkanie naszej grupy duszpasterskiej z utalentowanymi muzycznie osobami niewidomymi, które pokonując wiele barier potrafią swoją pasją i radością zarażać innych. Radosna atmosfera udzieliła się wszystkim, bo zarówno widzowie jak i sami artyści mieli niedosyt takich spotkań na żywo w ostatnim czasie. W przyszłym roku zespół będzie świętował swoje 10-lecie. Gratulujemy i życzymy jak najwięcej koncertów w jubileuszowym roku działalności!

 

W tym miesiącu także gościliśmy grupę utalentowanych muzycznie osób niewidomych. W muzyczną oprawę liturgiczną Mszy Świętej włączyli się uczniowie i absolwenci wraz z nauczycielami ze Szkoły dla Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Po Mszy Świętej uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej z rozważaniami ks. Tomasza skierowanymi do nas, opartymi na tekstach św. Jana Pawła. Po różańcu odbyło się spotkanie przy herbacie w sali budynku Caritas podczas którego porozmawialiśmy z artystami i świętowaliśmy imieniny naszego Duszpasterza ks. Tomasza, życząc mu wielu Bożych Łask w pracy duszpasterskiej.

 

Na tym spotkaniu rozmawialiśmy o aktualnych wydarzeniach w życiu każdego z nas. Dzieliliśmy się przeżyciami, radosnymi i trudniejszymi chwilami z ostatniego czasu. Dzięki takim rozmowom możemy się lepiej poznawać i w konkretnych sytuacjach udzielać potrzebnego wsparcia.

Cykl spotkań formacyjnych rozpoczęliśmy od rozważania fragmentu Listu apostolskiego Św. Jana Pawła 2 Salvifici Doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia skierowanego do chorych w 1984 roku, przeżywanym w Kościele jako jubileuszowym Roku Odkupienia. Przy okazji tych rozważań dzieliliśmy się świadectwami przeżywania cierpienia w naszym życiu.

Tym razem spotkanie było świąteczne z wspólnym kolędowaniem. Każdy z nas ma swoje ulubione kolędy, więc mógł je zaśpiewać solo, w duecie lub z większą grupą. Towarzyszył nam zespół muzyków grających na gitarach, pianinie i instrumentach perkusyjnych. Tym radosnym śpiewem mogliśmy wielbić narodzonego Jezusa i cieszyć się Jego obecnością w naszym życiu.

Na spotkaniu formacyjnym rozważaliśmy kolejny fragment Listu św. Jana Pawła II Salvifici Doloris. Po przybliżeniu jego treści przez ks. Tomasza, każdy mógł podzielić się własnym doświadczeniem w odnajdywaniu sensu cierpienia.

Spotkaliśmy się w sali konferencyjnej na wspólnym oglądaniu filmu Fatima. Po projekcji mieliśmy możliwość porozmawiać i podzielić się wrażeniami z najnowszej wersji filmowej dotyczącej objawienia Maryi ponad 100 lat temu.

Z racji przeżywania okresu Wielkiego Postu spotkanie miało charakter rekolekcyjny. Konferencję na temat dobrego przeżywania tego szczególnego czasu skierował do nas ks. Tomasz. Po jej wysłuchaniu bardziej uświadomiliśmy sobie, że każdy z nas niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje, może coś z siebie dać, z czegoś zrezygnować, by być bliżej cierpiącego Jezusa i dostrzec potrzebującego człowieka. Wysłuchaliśmy też głęboko poruszającego świadectwa jednej z naszych rodzin. Chwałą Panu za ten piękny czas zatrzymania się nad tym co ważne i budujące.

Po Mszy Świętej odbyło się wielkanocne świętowanie. Wraz z zaproszoną grupą muzyczną, wspólną modlitwą i śpiewem radowaliśmy się ze Zmartwychwstania Chrystusa. Nie zabrakło też świętowania i rozmów przy stole z wielkanocnymi ciastami.

W tych dniach pojechaliśmy na pierwszy wyjazd integracyjny do Jaworek. Był to piękny czas wspólnej modlitwy, śpiewu, bliższego poznawania się, spacerów i atrakcji górskich. Udało nam się przy pięknej wiosennej pogodzie skorzystać ze Spływu Dunajcem, wyjechać wyciągiem krzesełkowym w Wąwozie Homole, upiec kiełbaski przy prawdziwym ognisku i biesiadować przy gitarze do późnego wieczora. Było tak pięknie, że już planujemy jesienny wyjazd formacyjny.

Modlitwą i śpiewem podczas Mszy Świętej dziękowaliśmy za pierwszy rok istnienia naszego duszpasterstwa.
Na wspólne świętowanie zaproszony został Chór Dziewczęcy Ziarenko z Parafii pw. Ducha Świętego w Podstolicach. Po Eucharystii odbył się koncert najpiękniejszych pieśni maryjnych w wykonaniu chóru.
W ten symboliczny sposób dziękując za otrzymane błogosławieństwa w pierwszym roku działania, oddaliśmy się w opiekę Maryi kierując się zawierzeniem naszego patrona św. Jana Pawła II. Totus Tuus Maryjo!!!

Po dziękczynnej Eucharystii członkowie wraz z naszym duszpasterzem ks. Tomaszem i zaproszonymi gośćmi spotkaliśmy się na agapie.
Był to radosny czas dzielenia się świadectwami i wspomnieniami z minionego roku. Jubileuszowym tortem, śpiewem i tańcem dziękowaliśmy za otrzymane błogosławieństwa.
Niech ta radość ze wspólnego przebywania trwa w kolejnym roku działania wspólnoty, Niech Duch Święty wskazuje drogę, a patron, św. Jan Paweł II wyprasza potrzebne łaski dla każdego z nas.

W tym wakacyjnym czasie po Mszy Świętej mieliśmy możliwość poznać bliżej drugą część Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Tym razem architekt pan Andrzej Mikulski opowiadał nam o powstawaniu górnego kościoła Sanktuarium. Choć pan Andrzej poświęcił nam sporo czasu, nie udało się poznać wszystkich szczegółów tego miejsca i umówiliśmy się na kolejny, już trzeci etap zwiedzania.

To wakacyjne spotkanie zaplanowaliśmy w plenerze, a dokładnie spotkaliśmy się na Polanie Św. Mikołaja w Nadleśnictwie Goszcza. Tam w pięknej i cichej leśnej scenerii uczestniczyliśmy w polowej Mszy Świętej, którą nasz Duszpasterz ks. Tomasz odprawił w intencji zmarłej niedawno Bogumiły, mamy Piotra, która od początku istnienia Barki była z nami. Modliliśmy się o radość życia wiecznego dla niej. Pomimo nieprzychylnej prognozy pogody, ciemnych chmur i wichury udało nam się po Mszy świętej rozpalić prawdziwe ognisko, przy którym świętowaliśmy śpiewem, tańcem i pysznymi kiełbaskami. Wierzymy, że nasz patron Św. Jan Paweł 2 wyprosił nam dobrą pogodę, bo do końca spotkania nie spadła ani kropla deszczu, więc spokojnie napełnieni radością ze wspólnego przebywania mogliśmy późnym wieczorem wrócić do domów.

To spotkanie odbyło się w sali przy Sanktuarium. Rozpoczęliśmy nowy czas spotkań po wakacjach, więc sporo czasu poświęciliśmy na podsumowanie dotychczasowych działań i planowanie kolejnych spotkań. Dołączyło do nas kilka nowych osób i rodzin, więc z radością ruszamy w dalszą drogę prosząc Ducha Świętego o prowadzenie, a św. Jana Pawła II o wypraszanie potrzebnych dla nas łask.

Cyklicznie co roku po wakacjach w Sanktuarium św. Jana Pawła II spotykają się na wspólnej dziękczynnej Eucharystii członkowie Fundacji Agape im. bł. Hanny Chrzanowskiej, która organizuje wakacyjne wyjazdy dla osób z niepełnosprawnością. W tym roku także my uczestniczyliśmy w tej Mszy świętej. Po wspólnej modlitwie udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Tematem rozważań była modlitwa różańcowa. Ks. Tomasz przybliżył nam tę piękną formę modlitwy Maryjnej, a potem dzieliliśmy się doświadczeniem modlitwy różańcowej w naszym życiu.
Na tym spotkaniu świętowaliśmy także przy pysznej włoskiej pizzy i słodkościach imieniny naszego Duszpasterza ks. Tomasza i urodziny Adriana. Solenizantowi i jubilatowi życzymy szczególnego Błogosławieństwa na każdy dzień i opieki Maryi za wstawiennictwem patrona naszego duszpasterstwa św. Jana Pawła II.

Tym razem uczestniczyliśmy w co miesięcznej Mszy św. o godz. 17, a po niej włączyliśmy się w prowadzenie modlitwy różańcowej z rozważaniami św. Jana Pawła II. W tym dniu także odpowiedzialna za nasze duszpasterstwo Barbara Sikora udzieliła wywiadu do tygodnika Niedziela. Udostępniamy link do artykułu, który powstał po tym spotkaniu i zachęcamy do przeczytania.

https://m.krakow.niedziela.pl/artykul/85485/Kluczem-jest-naturalnosc?fbclid=IwAR1KDXryb_1kzp8Qs4_keqKmKyKsMKWBgqQOzzgjaq7HRsNDB14F-qc0BLw

W tych dniach byliśmy na pierwszych rekolekcjach Barkowych w Domu Rekolekcyjnym w Czarnej Górze k. Białki Tatrzańskiej. Tematem rozważań rekolekcyjnych było działanie Pana Boga w naszym życiu. Oprócz wspólnej Eucharystii i głębokich rozważań ks. Tomasza był też czas na Adorację i wieczorny Apel Maryjny. A dzielenie się świadectwami było niezwykle poruszające i ubogacające każdego z nas. Nie zabrakło również czasu na świętowanie przy kawie i domowych ciastach, atrakcje sportowe, a nawet pomimo deszczowej pogody udało się zwiedzić najbliższą okolicę. Napełnieni Duchem Świętym i radością ze wspólnego przebywania mogliśmy wracać z nowym zasobem sił do codziennych obowiązków.

Koniec listopada to tradycyjnie czas imprez andrzejkowych. My też to spotkanie zorganizowaliśmy tanecznie. Był piękny wystrój z dyskotekowym oświetleniem, dobra muzyka i dużo radości ze wspólnej zabawy. Po raz pierwszy przybyły na nasze spotkanie wolontariuszki, które z wielkim zaangażowaniem nie tylko udekorowały salę, ale przygotowały wiele ciekawych zabaw i tańców integracyjnych. Mogliśmy nawet obejrzeć solowy taniec współczesny w wykonaniu jednej z nich. Dziękujemy za ten piękny wspólny czas i zapraszamy na kolejne spotkania.

Na naszym grudniowym spotkaniu formacyjnym obecny był ks. Teodor Sawielewicz, twórca znanego portalu katolickiego Teobańkologii. Podzielił się świadectwem swojego życia i powołania oraz udzielił nam indywidualnego błogosławieństwa. Zachęcił też do wspólnej modlitwy różańcowej prowadzonej przez niego na tym kanale. Gościliśmy także diakonię muzyczną SNE Sursum Corda działającą przy naszym Sanktuarium, która piękną modlitwą uwielbieniową pomogła nam głębiej przeżywać czas oczekiwania na narodzenie Syna Bożego. Złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i każdy z nas otrzymał mały prezent – Aniołka i  własnoręcznie wykonane przez nas „Barkowe „pierniki :-). Spotkanie zakończyliśmy udziałem w Mszy Świętej o godz.17. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym i zaangażowanym w przygotowanie tego spotkania. Życzymy dobrych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

W trzecią niedzielę stycznia 2023 r. miało miejsce świąteczne spotkanie Duszpasterstwa Barka. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko liczni „barkowicze”, ale także wolontariusze oraz zespół muzyczny osób niewidomych i słabo widzących Cantito, który kolędował razem z uczestnikami (w świetnym wykonaniu młodych muzyków usłyszeliśmy zarówno tradycyjne, jak i mniej znane kolędy i pastorałki), a przede wszystkim Gość honorowy Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.
Ksiądz Kardynał dzielił się z nami wspomnieniami z czasów kiedy towarzyszył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, wspominał szczególnie Jego troskę o osoby chore i niepełnosprawne, opowiedział jak rodziła się i rozwijała w Krakowie idea pomocy i opieki duszpasterskiej dla tych osób z udziałem p. Hanny Chrzanowskiej, ks. Ferdynanda Machaya i naszego Papieża. Ks. Kardynał odpowiadał też na pytania uczestników (np. na jakich nartach i gdzie najchętniej jeździł Jan Paweł II). Na koniec Ks. Kardynał Stanisław pobłogosławił każdego z uczestników.
W trakcie spotkania świętowaliśmy również 18-te urodziny Karola, były dwa torty, głośnie „sto lat” życzenia, a jubilat był wyraźnie wzruszony i szczęśliwy.
Warto też wspomnieć brawurowe, rodzinne odśpiewanie kolędy „Cicha noc”. przez rodzinę Gabrysi z towarzyszeniem instrumentów: tata na akordeonie, mama na skrzypcach, a Gaba – wokal. Brawo!
Naszemu spotkaniu towarzyszył poczęstunek: obfitość wypieków i słono-słodkich przekąsek, które cieszyły się wielkim powodzeniem. Każda z osób obecnych otrzymała świąteczną paczkę przygotowaną przez Sanktuarium.
Po spotkaniu w Białej Sali uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, którą odprawił i wygłosił homilię Ks. Kardynał. Liturgia słowa była tradycyjnie poprowadzona przez członków Barki.
Było to wspaniałe, rodzinne spotkanie, w którego przygotowanie zaangażowało się wiele osób.
Bóg zapłać wszystkim!

W trzecią niedzielę lutego, tuż przed końcem karnawału spotkaliśmy się, żeby wspólnie modlić się, świętować  i tańczyć… Gościem (a właściwie gośćmi) tego spotkania była wspólnota Teatr Tańca Lilia, której członkowie najpierw poprowadzili integracyjne warsztaty tańca – można powiedzieć, że porwali wszystkich do wspólnego, żywiołowego, radosnego tańca. Zaprezentowali również fragment urzekającego i wzruszającego spektaklu „Lilia”, czyli propozycję tanecznej prezentacji radosnych i chwalebnych tajemnic różańcowych. To była piękna modlitwa uwielbienia tańcem! 

Podczas spotkania świętowaliśmy urodziny dwóch panów: Mateusza (28) i Przemka (9). Były oczywiście wspaniałe torty, życzenia, prezenty i wzruszenia.

Basia zaproponowała nową formę wzajemnego poznawania się członków Barki  –  odwiedziny w rodzinach w czasie wielkiego postu. Ponieważ wszyscy zaaprobowali ten pomysł, na koniec spotkania odbyło się losowanie chętnych osób. 🙂 

Po zakończeniu spotkania uczestniczyliśmy w Mszy świętej, podczas której czytania i modlitwę wiernych podjęli „Barkowicze”.

19 marca, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu Laetare, odbyło się spotkanie członków naszej wspólnoty „Barka”. Tym razem miało ono charakter formacyjno-rekolekcyjny (a nawet w pewnym stopniu pokutny – nie było zwyczajowego już poczęstunku).

Spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia.

Następnie konferencję dla nas wygłosił ks. Józef Habina, kapelan szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, a wcześniej Hospicjum dla Dzieci im. ks. Tischnera. Ksiądz Józef nawiązał w swojej nauce do ewangelii dnia o uleczeniu niewidomego (J 9, 1-41).  Motywem przewodnim konferencji było pytanie, które w dzisiejszej ewangelii zadali Panu Jezusowi jego uczniowie: „czy przyczyną braku wzroku były grzechy uzdrowionego lub jego rodziców”, czyli mówiąc wprost: czy cierpienie jest/może być karą za grzechy? Oczywiście Jezus w przytoczonej ewangelii odrzucił taki sposób rozumienia tajemnicy cierpienia i grzechu. Ksiądz rekolekcjonista kontynuując ten wątek, powiedział, że chociaż tajemnica cierpienia pozostanie dla nas w życiu doczesnym do końca niezrozumiała, to  mamy pewność objawioną przez Chrystusa, że z każdego nieszczęścia i bólu Bóg potrafi wyprowadzić dobro, które często widzimy już teraz, w życiu doczesnym, a w pełni odsłoni się kiedy będziemy w Domu Ojca.”Stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże”. Rekolekcjonista podkreślił, że w perspektywie wiary, największym cierpieniem jest grzech, z którego człowiek nie chce się wyzwolić (choroba ducha).

Po konferencji przejmujące świadectwo przedstawił członek wspólnoty – Piotr. Opowiedział o swoich zmaganiach o akceptację, zgodę na przyjęcie i podjęcie krzyża choroby, a także o ważnych i trudnych decyzjach, które podejmował w swoim życiu.

Niektórzy uczestnicy spotkania również podzielili się swoimi niełatwymi, czasem bolesnymi doświadczeniami oraz świadectwami pomocy jakiej doznali od Pana Boga i od innych ludzi.

Na spotkaniu przywitaliśmy też nowe osoby- Filipa z mamą Stasią, którzy przyjechali z Dobczyc. Mama Filipa opowiadała o niezwykłych aktywnościach sportowych swojego niepełnosprawnego syna, który jeździ na nartach, łyżwach i rowerze. Swoim zapałem zaraziła innych do odważnego podjęcia podobnych wyzwań.

Na zakończenie Basia przedstawiła plany na kwiecień i maj. Przed Niedzielą Palmową przygotujemy palmy, które będą rozprowadzane przed Mszami świętymi w Sanktuarium, a w maju planowany jest wspólny wyjazd grupy do Czarnej Góry.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną Mszą świętą i udziałem w nabożeństwie Gorzkich Żali.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego liczna grupa Barkowiczów spotkała się aby wspólnie przeżywać radość płynącą ze zmartwychwstania Chrystusa. Spotkaliśmy się po mszy świętej o godzinie 17.00, przy stole udekorowanym wiosennymi kwiatami. Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy i rozmowy, a następnie świętowaliśmy urodziny dwóch młodych uczestniczek: Madzi, która ukończyła 26 lat i Nikoli- 11 lat. Były dwa pyszne torty, a jeden z nich miał dodatkową atrakcje w formie świeczek – sztucznych ogni . Solenizantki zademonstrowały nam prezenty: torebki, kolczyki, koszulki (wszystkie bardzo kobiece i „trafione”). Potem był oczywiście poczęstunek – trochę spóźnione śniadanie wielkanocne: jajka, kiełbasa, sałatka, chrzan i ciasta (wszystko przygotowane przez Marzenkę, Basię i inne uczestniczki spotkania). Podczas wspólnego posiłku dzieliliśmy się przeżyciami i wydarzeniami, które miały miejsce od naszego ostatniego spotkania.

Na koniec sprawdziliśmy naszą wiedzę na temat religijnych  i obyczajowych  form przeżywania Świąt Wielkanocnych. Quiz wypadł bardzo dobrze. Okazało się, że wszyscy Barkowicze świetnie orientują się we wszystkich wydarzeniach i zwyczajach związanych z Wielkim Tygodniem.

Tym razem duża (ok. 30 osób!) grupa Barkowiczów wyjechała na majówkę, czyli świętowanie narodowych i religijnych rocznic, i wspólny wypoczynek.

Wyruszyliśmy w poniedziałek, 1 maja autokarem (pierwszy raz został zamówiony autobus, wcześniej wystarczał nam bus ) do Czarnej Góry w okolicach Białki. Mieszkaliśmy w znanym nam już Domu Pielgrzyma.

Pierwszego dnia pogoda była po prostu fantastyczna, więc po zakwaterowaniu i obiedzie grupa podjęła wyzwanie: pieszą wycieczkę pod krzyż milenijny. Wysiłek wspinaczki był spory, szczególnie dla tych którzy pomagali w wędrówce Grzegorzowi na wózku, ale widoki jakie roztaczały się tego dnia ze szczytu wynagrodziły cały trud. Podziwialiśmy ośnieżone masywy i szczyty Tatr, Babiej Góry i okolic Białki Tatrzańskiej. Ze wszystkich stron otaczał nas niezwykły majestat białych gór na tle lazurowego nieba .

Dzień zakończyliśmy Mszą świętą, litanią loretańską (wszak zaczął się miesiąc Maryjny) i adoracją. 

Kolejny dzień rozpoczął się od rywalizacji sportowych – gry w kręgle, piłkę, biegi slalomem i na szczudłach. Było sporo radości, ale i sportowych emocji. Po obiedzie jeszcze spacer dla chętnych, potem kolacja, msza święta i „hit majówki”: karaoke, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy. Śpiewaliśmy indywidualnie, w duetach i grupowo, pojawiły się stare dobre przeboje i nowe, ciekawe propozycje. Okazało się, że w naszej grupie jest wiele utalentowanych muzycznie i aktorsko osób.

Ostatni dzień 3 maja przeżywaliśmy na Bachledówce, aby Święto Matki Bożej Królowej Polski spędzić w otoczeniu miejsc związanych z bł. Kardynałem Wyszyńskim i Janem Pawłem II. Wcześniej przygotowaliśmy się do tego wydarzenia poprzez udział w quizie wiadomości o kardynale Wyszyńskim. Niestety pogoda tym razem spłatała nam figla i zamiast spodziewanych widoków na panoramę Tatr, obserwowaliśmy panoramę deszczu i mgieł. I chociaż wielu turystów z tego powodu opuściło góry, my tylko trochę zmieniliśmy plany – nie uczestniczyliśmy w mszy świętej w Sanktuarium, ale w położonej opodal drewnianej kaplicy, w której celebrował liturgię kardynał Wyszyński. Wcześnie był pyszny obiad przygotowany w domu pielgrzyma prowadzonym przez ojców paulinów i krótkie wprowadzenie w historię tego miejsca przez ojca Roberta. A na koniec grillowanie (w altanie), rozmowy, pląsy (były oczywiście „Misie dwa”) i powrót do domu…

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali naszą majówkę, gościli nas i byli razem z nami.

A za dwa tygodnie będziemy świętować drugą rocznicę powstania Barki.    

Dnia 21 maja nasza wspólnota spotkała się by świętować drugie urodziny Barki!
Zaczęliśmy od wspólnej uroczystej Eucharystii sprawowanej przez naszego duszpasterza, ks. Kustosza Tomasza Szopę. Liturgię muzyczną ubogacil zespół Młode Uwielbienie. Później było zawierzenie Barki Maryi w nabożeństwie majowym, a następnie wszyscy zeszliśmy się w salce, by razem świętować. Na początku była wspólna modlitwa a potem rozmowy przy pysznym torcie. Nie zabrakło śpiewogrania – pięknego wykonania Barki i innych bliskich naszym sercom utworów muzycznych. Mieliśmy też taniec integracyjny przy którym świetnie się bawiliśmy. Na koniec był quiz wiedzy o Barce. Jako cudowni Barkowicze świetnie sobie z nim poradziliśmy. Otrzymaliśmy też piękne prezenty – obraz naszego patrona św. Jana Pawła II namalowany przez p. Bożenę Wienc i obraz Barki na tle naszego Sanktuarium namalowany przez wolontariuszkę.
Dziękujemy z całego serca zaproszonym gościom i zespołowi Młode Uwielbienie za obecność w tym ważnym dla nas dniu. Wchodzimy w trzeci rok naszej obecności przy Sanktuarium pełni wdzięczności, radości i nadziei! 💒🙏🕊❤


Anastasis

WSPÓLNOTA ZE ZRANIONYMI

Anastasis

To przestrzeń modlitwy dla osób zranionych wykorzystaniem seksualnym
dla ich rodzin, bliskich, osób wspierających

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Kontemplacja Boskiego Oblicza z Manoppello

Możliwość umówienia się na rozmowę z duszpasterzem osób pokrzywdzonych

 

Słowa psalmisty: „Szukam, o Panie, Twojego oblicza” są zaproszeniem do poszukiwania oblicza Chrystusa w drugim człowieku i dostrzeganie go w osobach skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym. Kiedy będziemy potrafili dostrzec Jego Oblicze wśród tych, którzy doznali zranienia, którzy żyją, ale czują się jakby byli umarli, wtedy nasza obecność, wsparcie, empatia mogą zaprowadzić ich do doświadczenia uzdrawiającej Obecności Jezusa w ich życiu, dającej nadzieję na zmartwychwstanie.

 

Miejsce:

kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościele dolnym

W roku 2023:

13 lutego, 13 marca, 17 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia, 11 września,
9 października, 13 listopada, 11 grudnia

godz. 19.00-20.00

 

 

Duszpasterz pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym przez osoby duchowne
w Archidiecezji Krakowskiej:

ks. Artur Chłopek
Sanktuarium św. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 32, 30-610 Kraków
tel. +48 501 080 312
duszpasterz.ochronadziecka@diecezja.pl

Materiały do pobrania


Centrum formacji służby liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej

Kurs Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Zgodnie z dekretem obowiązującym w naszej Archidiecezji wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi został określony na 25 do 65 lat.

Kandydaci

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii św. nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi o wątpliwej moralności.

Kurs obejmuje siedem zjazdów formacyjno – dydaktycznych i trzydniowe rekolekcje.

Formacja

Przedłużenie misji na kolejny rok dla posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezji Krakowskiej będzie odbywało się na podstawie przedłożonej opinii ks. proboszcza i udziału w rekolekcjach.

Formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii św. spełnia swą posługę. Poza tym jest zobowiązany raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla nich, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych szafarzy w rejonie (jesienią i na wiosnę), uczestniczyć w diecezji w Pielgrzymce do grobu patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława Kazimierczyka – 5 maja (w liturgiczne wspomnienie), w procesji św. Stanisława z Katedry na Wawelu na Skałkę, Pielgrzymce Służby Liturgicznej na Mszę św. Krzyżma świętego w Wielki Czwartek oraz w styczniowym opłatku u Księdza Arcybiskupa.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe) włączają się w coroczne Święto Miłosierdzia w Łagiewnikach (II Niedziela Wielkanocna) i Archidiecezjalną Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej (wrzesień), jak również tam, gdzie są potrzebni z posługą.

Szkoła Ceremoniarza Parafialnego

Kurs Ceremoniarza Parafialnego w naszej diecezji ma na celu przygotowanie ministrantów Słowa Bożego (lektorów) do następujących zadań:

 • pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy św. w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw;
 • pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie w parafiach, gdzie posługuje jeden ksiądz);
 • prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej;
 • czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia;
 • dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii;
 • pełnienie posługi animatora w czasie rekolekcji parafialnych i ministranckich;
 • pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych;

Informacje

 1. Kurs Ceremoniarza Parafialnego przeznaczony jest dla ministrantów słowa Bożego (lektorów) przejawiających pewien stopień dojrzałości (I klasa ponadpodstawowa) i zainteresowania liturgicznego.
 2. Kurs trwa 1 rok.
 3. Błogosławieństwo Ceremoniarzy Parafialnych odbywa się podczas uroczystej Mszy św. w Katedrze św. Stanisława BM i św. Wacława na Wawelu.
 4. Aby uzyskać dyplom ukończenia Kursu należy spełnić następujące warunki:
 • obecność na wszystkich zajęciach (stacjonarnych – 10 zjazdów w formie wykładów i ćwiczeń wyjazdowych – tygodniowe warsztaty);
 • uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów wykładanych na KCP;

Ceremoniarze Parafialni posługują nie tylko w swoich rodzinnych parafiach, ale również przy rozmaitych uroczystościach diecezjalnych.

Odpowiedzialny: Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

ks. Ryszard Kilanowicz
ul. Franciszkańska 3
31-000 Kraków
e-mail: ddsl@diecezja.pl
tel: 880 708 839


En Christo

En Christo to wspólnota, która nieustannie dąży do podejmowania wezwań rozpoznawanych jako najistotniejsze w odkrywaniu Bożego prowadzenia w Kościele.

Jako jej członkowie pragniemy inspirować wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w proces odnowy Kościoła jak i ukazywać możliwość konkretnych działań zmierzających do odczytania szerszej refleksji w języku konkretnej praktyki postępowania.

Obecnie realizujemy swoją misję poprzez weekendy i tygodnie formacyjne w ośrodku w Lanckoronie oraz udział w pracach Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji.

Niedzielne świętowanie z En Christo to Dziękczynienie, Głoszenie i Uwielbienie w Sanktuarium św. Jana Pawła II w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 14.15.

Serdecznie zapraszamy!

Odpowiedzialny: Marek Pawelko 512-242-642


Grupa modlitwy kontemplacyjnej przyjaciele Miłości Miłosiernej

Wspólnota zaprasza na swoje spotkania wszystkich, którzy czują się wezwani do modlitwy trwania w milczeniu w obecności Boga, do wspólnego rozważania Ewangelii i pragną uczyć się modlitwy kontemplacyjnej na drodze Lectio Divina, praktyki modlitewnej o wielowiekowej tradycji.

Szczegóły dotyczące formy spotkania przedstawione są tutaj: Grupy modlitwy kontemplacyjnej – zasady ogólne

Gromadzimy się w każdy piątek miesiąca o godz. 19.00, w Białej Sali (po prawej stronie od Wieży Fatimskiej).

Animatorem grupy jest p. Iwona Mus, e-mail: mus.iwona@gmail.com


Ars Vocandi

Grupa uwielbieniowa to działający przy naszym Sanktuarium zespół muzyczny, w który zaangażowanych jest kilkanaście osób. Spotykają się one na próbach, podczas których muzycy przygotowują się do przeprowadzenia „Wieczoru Chwały”.

„Wieczory Chwały” w Sanktuarium św. Jana Pawła II to spotkania modlitewno-muzyczne organizowane trzy razy do roku (w Adwencie, Wielkim Poście i Okresie Wielkanocnym). Są one przygotowaniem duchowym do ważnych celebracji liturgicznych obchodzonych w Kościele, do których zaliczamy: Wielkanoc, Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej oraz Boże Narodzenie.

Próby zespołu ustalane są każdorazowo na około 2 miesiące przed wydarzeniem, organizowane są w mniejszych grupach lub z udziałem całego zespołu.

Spotkania z duszpasterzem, ks. Sebastianem Kowalczykiem odbywają się w ramach prób całego zespołu. Są to zwykle 2 – 3 spotkania przed każdym wydarzeniem.

Ponadto, na miesiąc przed wydarzeniem odprawiana jest Msza św. w intencji muzyków.

Opiekę nad grupą sprawuje organistka Sanktuarium, p. Sylwia Kościuszko.


Grupa modlitwy o trzeźwość

W każdą pierwszą sobotę miesiąca z inicjatywy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Mszy św. o godz. 17.00 modlimy się za członków i kandydatów KWC i o łaskę uwolnienia dla ludzi zniewolonych nałogami. Po Mszy św. za przykładem św. Jana Pawła II wspomniane intencje przedstawiamy Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej, w modlitwie różańcowej.

Przed Mszą św. w zakrystii można złożyć deklarację Krucjaty.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka to owoc życia sł. Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Skupia ona ludzi, którzy podejmują abstynencję od alkoholu w intencji ludzi zniewolonych nałogami.

KWC jest ruchem jednoczącym ludzi, którzy w duchu Ewangelii podejmują służbę mającą na celu ratowanie godności człowieka zniewolonego przez alkoholizm, narkomanię, nikotynizm lub inne uzależnienia. Wierząc, że tylko Jezus ma moc wyzwolić człowieka, członkowie Krucjaty działają posługując się nadprzyrodzonymi środkami takimi jak post, modlitwa i ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który daje prawdziwą wolność.

Podstawową formą działania Krucjaty jest modlitwa oraz podjęcie postu jakim jest abstynencja czyli całkowita rezygnacja z używania napojów alkoholowych, w tym również piwa. Drogę taką wskazał Jezus apostołom, gdy doświadczali niemocy w walce ze złem mówiąc: „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą i postem” (Mt 17,21).

Abstynencja przyjmowana jest przez członków Krucjaty jako:

 • czyn osobistej wolności polegający na ofierze z siebie samego na wzór Jezusa, który oddał za nas życie;
 • zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa;
 • wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których jedynym ratunkiem jest nieużywanie napojów alkoholowych;
 • skuteczny środek przemiany obyczajów;
 • sposób pracy nad sobą;
 • pewny środek profilaktyczny i wychowawczy;
 • znak miłości do Ojczyzny;

KWC została powołana przez sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch „Światło – Życie” w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: Proszę, abyście sprzeciwiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego i przez niego pobłogosławiona, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu.

Włączenie się do KWC dokonuje się przez decyzję niepicia alkoholu oraz złożenie deklaracji abstynenckiej, którą można wydrukować ze strony Krucjaty: http://www.kwc.oaza.pl/jak-zostac-czlonkiem-kwc

Deklaracja zawiera również postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Deklaracja nie dotyczy lekarstw i słodyczy.

W Krucjacie przyjmuje się dwa rodzaje deklaracji:

 • kandydacka na okres jednego roku;
 • członkowska na czas przynależenia do KWC;

Zobowiązanie można również złożyć na całe życie.

Wypełnioną deklarację należy przesłać do centrali Krucjaty w Krościenku (adres na deklaracji), do tzw. Stanicy lokalnej lub złożyć na nabożeństwie organizowanym przez diakonię Krucjaty.

Szczegółowe informacje o Krucjacie znajdują się na stronie internetowej www.kwc.oaza.pl

 

Kontakt do Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej:

Ks. Mirosław Żak
ul. Franciszkańska 3, Kraków

+48 628 82 06; 429 47 49 w. 206
mzak@diecezja.krakow.pl