Katechezy “Zwiastowania” Drogi Neokatechumenalnej

W niedzielę rozpoczęły się w naszym Sanktuarium Katechezy “Zwiastowania” Drogi Neokatechumenalnej. Będą odbywać się one cyklicznie do końca roku w każdą niedzielę i czwartek o godzinie 18.00 w Białej Sali znajdującej się na terenie naszego Centrum. Zapraszamy serdecznie do udziału wszystkich pragnących wziąć w nich udział.