Wielki Tydzień w naszym Sanktuarium

Serdecznie zapraszamy do przeżywania Wielkiego Tygodnia w Sanktuarium św. Jana Pawła II.
Przeżyjmy ten Święty czas, Wielki Tydzień razem.