Wspólnota zaprasza na swoje spotkania wszystkich, którzy czują się wezwani do modlitwy trwania w milczeniu w obecności Boga, do wspólnego rozważania Ewangelii i pragną uczyć się modlitwy kontemplacyjnej na drodze Lectio Divina, praktyki modlitewnej o wielowiekowej tradycji.

Szczegóły dotyczące formy spotkania przedstawione są tutaj: Grupy modlitwy kontemplacyjnej – zasady ogólne

Gromadzimy się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.00, w salce w budynku Caritas (na prawo od głównego wejścia kościoła).

Animatorem grupy jest p. Iwona Mus, e-mail: mus.iwona@gmail.com

Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Ryszard Gacek, e-mail: rgacek@poczta.fm