Wspólnota zaprasza na swoje spotkania wszystkich, którzy czują się wezwani do modlitwy trwania w milczeniu w obecności Boga, do wspólnego rozważania Ewangelii i pragną uczyć się modlitwy kontemplacyjnej na drodze Lectio Divina, praktyki modlitewnej o wielowiekowej tradycji.

Spotkanie trwa około godziny i ma charakter modlitewny. Składa się z następujących części:

  • lectio – czytamy fragment lektury duchowej oraz Ewangelię z dnia
  • meditatio – tak zwane „echo słowa”, odczytujemy z Ewangelii słowa które nas poruszyły (bez żadnego dodatkowego komentarza)
  • oratio – modlitwa dziękczynna, uwielbienia i prośby
  • contemplatio – modlitwa w ciszy ok. 20 min. (modlitwa kontemplacyjna).

Grupka powstała w 2011r.

Spotkania są otwarte dla wszystkich którzy poszukują takiej formy modlitwy.

Gromadzimy się w każdy piątek miesiąca o godz. 19.00, w Białej Sali (po prawej stronie od Wieży Fatimskiej).

Animatorem grupki jest p. Sławomir Korban, e-mail: slawomir.korban@interia.pl

Duszpasterz: ks. Bernard Ibarra

 

Więcej: przyjacielemm.pl/