Abp Marek Jędraszewski podczas Dni Katechetycznych: Podstawowym zadaniem katechety jest budować innych swoją wiarą, nadzieją i miłością

W sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 31 sierpnia odbyło się spotkanie nauczycieli religii u progu nowego roku katechetycznego. W czasie Mszy św. abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę katechetów na konieczność postawy czuwania oraz obowiązek głoszenia i świadczenia.

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski odwołał się do wcześniejszych wykładów, których w ramach spotkania katechetycznego słuchali zgromadzeni w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, a w których podkreślono konieczność obecności katechety w szkołach i przedszkolach w czasie „ogromnych zmagań”. Refleksja dotyczyła kultury, antropologii a także socjologii. Arcybiskup zaznaczył, że dzisiejsza liturgia Słowa dodaje jeszcze jedną perspektywę konieczności obecności katechety w szkole i przedszkolu – teologiczną.

Św. Łukasz opisuje scenę uzdrowienia opętanego w synagodze w Kafarnaum. Zły duch wiedział, kim jest Jezus. W tym kontekście arcybiskup przywołał osobistą historię z drukowaniem obrazków prymicyjnych. Cenzura komunistyczna zabraniała wówczas powielania i rozpowszechniania obrazków z Matką Bożą Fatimską. Metropolita zauważył, że wówczas księża i biskupi nie znali szczegółowo objawień fatimskich. – Ale zły duch wiedział, co powiedziała Matka Boża Fatimska. Znał zapowiedź, że przyjdzie moment, kiedy ustrój komunistyczny padnie – mówił arcybiskup podkreślając, że ta analogia jest czytelna także dziś, kiedy „tyle sił sprzysięga się przeciw obecności katechety w szkole”. – Te siły wiedzą, co znaczy ta obecność. Nawet gdyby nam się wydawało, że jest ona słaba, krucha, niedoskonała. Ale to zawsze obecność kogoś, kto jest znakiem Chrystusa, kto jest przedłużeniem mocy Jego słowa – mówił.

Odwołując się do Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan arcybiskup zwrócił uwagę na cztery elementy, które mogą stanowić bezpośrednie wskazanie na bieżący rok katechetyczny. – Najpierw mamy powód do poczucia osobistej godności i dumy z tego kim jesteśmy – mówił metropolita podkreślając, że Chrystus jest światłością świata, a wierzący w Niego są „synami światłości”. – Z tym wiąże się się świadomość do czego ostatecznie zdążamy. Naszą siłą jest nadzieja życia wiecznego, do którego zostaliśmy powołani w chwili chrztu św. – dodawał arcybiskup.

Jako trzeci element abp Marek Jędraszewski wskazał na konieczność postawy czuwania. – Nie lekceważmy tego, co się do nas zbliża. Nie chowajmy głowy w piasek, udając że problemu nie ma. Czuwajmy po to, aby umieć właściwie określić zbliżający się problem czy niebezpieczeństwo i znaleźć adekwatne do tego zagrożenia środki – mówił metropolita. Jako czwarty z kolei arcybiskup wskazał obowiązek głoszenia i świadczenia. – Zadaniem podstawowym katechety jest, by budować innych swoją wiarą, nadzieją i miłością. Już to czynicie. Wielu z was zapewne od wielu lat. Czyńcie to nadal – zaapelował na koniec arcybiskup. 

 

źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej