Ks. Kard. Michael Czerny w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Ks. Kard. Michael Czerny, jezuita w Sanktuarium św. Jana Pawła II o poranku sprawował Eucharystię w Kaplicy Kapłańskiej.
 
Ks. Kard. M. Czerny jest prefektem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Urodził się w Brnie. Mając dwa lata, w 1948, razem z rodziną wyemigrował do Kanady. W 1963 wstąpił do zakonu jezuitów, w którym 9 czerwca 1973 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Thomasa Fultona, biskupa pomocniczego Toronto. W 2010 papież Benedykt XVI mianował go konsultorem Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w marcu 2022 roku, papież Franciszek wysłał z pomocą humanitarną na Ukrainę kardynała Michaela Czernego oraz jałmużnika papieskiego, kardynała Konrada Krajewskiego.
 
Jutro uroczyste obchody 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Terasy Benedykty od Krzyża, organizuje Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. O godz. 17.00 w klasztorze Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu zostanie odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Kard. Michaela Czernego SJ.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.cdim.pl