Inauguracja Ogólnopolska Roku Szkoleniowego OHP

4 października w naszym Sanktuarium miała miejsce Inauguracja Ogólnopolska Roku Szkoleniowego OHP.
Po uroczystym przejściu z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pani Katarzyna, przewodnik Muzeum św. Jana Pawła II Wielkiego opowiedziała wszystkim zebranym o bogactwie znaczenia mozaik kościoła górnego.
W Godzinie Miłosierdzia o 15:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Przybylskiego. W kazaniu skierowanym do młodzieży Ksiądz Biskup podkreślał w oparciu o postać Świętego Papieża ważność i równowagę nauki, pracy, trudu i wiary.
Na Mszy świętej młodzi zebrani złożyli uroczyste ślubowanie oraz zawierzyli się i całe środowisko OHP św. Janowi Pawłowi II.
Życzymy opieki Boga Najwyższego i łaski przyswajania wiedzy oraz jej przekazywania całemu środowisku Ochotniczych Hufców Pracy.
Z Panem Bogiem!