• Przeżywamy radosny czas zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wszystkim zaangażowanym w wyjątkowe przeżycie Triduum Paschalnego składamy serdeczne podziękowania. Księżom za posługę duszpasterską zwłaszcza w konfesjonale, siostrom i panu kościelnemu za piękne dekoracje i kompozycje kwiatowe, panom organistom i pani organistce, scholi, chórowi oraz orkiestrze naszego Sanktuarium za śpiew i muzyczne zaangażowanie w liturgię, ministrantom i lektorom, osobom czytającym Słowo Boże i śpiewającym psalmy, Rycerzom Jana Pawła II i Rycerzom Kolumba za pomoc i posługę liturgiczną. Bóg zapłać wszystkim uczestniczącym w Świętym Triduum Paschalnym. Niech doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym Panem umacnia naszą wiarę.
  • W piątek z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  • W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Miłosierdzia Bożego. O godz. 10.00 msza święta przy ołtarzu polowym w Sanktuarium Łagiewnickim pod przewodnictwem ks. abpa. Marka Jędraszewskiego.
  • Wszystkim wiernym uczestniczącym w życiu duszpasterskim naszego Sanktuarium serdecznie dziękujemy za składane ofiary podczas Mszy świętych, do skarbon oraz przelewem na konto. W intencji wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów odprawiana jest Msza święta w każdą niedzielę o godz. 12.30. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, obfitości łask Bożych oraz wszelkiego dobra przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
  • Słowa życzeń świątecznych skierował do nas Metropolita Krakowski:

Umiłowani Archidiecezjanie!

W poranek wielkanocny zdążające do grobu Chrystusa pobożne niewiasty, wśród nich Maria Magdalena, a następnie święci Apostołowie Piotr i Jan przekonali się o „sile – jak pisał autor Listu do Hebrajczyków – niezniszczalnego życia” (por. Hbr 7, 16). Według Ewangelii św. Mateusza, „anioł [Pański] przemówił [bowiem] do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych” (Mt 28, 5-7a).

Na nic zdały się zatem środki podjęte z aprobatą Piłata przez arcykapłanów i faryzeuszów, aby zabezpieczyć grób Chrystusa, „opieczętowując kamień i stawiając straż” (por. Mt 27, 66). Donikąd prowadziły późniejsze kłamstwa o tym, że gdy żołnierze spali przy grobie, „Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go” (por. Mt 28, 13).

Zmartwychwstanie Chrystusa ostatecznie potwierdziło, że Jego kapłaństwo jest „nie-przemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7, 23b-25). Dlatego też św. Jan Apostoł pisał w swoim Pierwszym Liście: „Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J 2, 1b-2).

Ta prawda jest źródłem naszego pokoju i naszej radości. Z niej wypływa nasza nadzieja na życie wieczne. Niech ona stanie się, Najmilsi, treścią przeżywanych przez Was Świąt Wielkanocnych! Nie dajcie się zwieść jakiemukolwiek kłamstwu. Zanurzeni
w paschalnej tajemnicy Baranka głoście światu radosne Alleluja!

Na Święte Dni, w których objawia się „siła niezniszczalnego Życia”, z serca Wam wszystkim błogosławię

Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski