Życzenia Wielkanocne

Alleluja!

Patrząc oczyma wiary na Chrystusa Zmartwychwstałego, pragnę życzyć, aby Jego blask opromieniał naszą codzienność, wlewając w nią wiarę, nadzieję i miłość.
Niech nadzieja życia w Bogu na wieki umacnia nas i daje radość wśród trudów dnia codziennego. Niech w czasie Wielkiej Nocy i każdego dnia nasz Pan Jezus Chrystus przemienia je w to, co prawdziwe, dobre i piękne.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

https://youtu.be/mXpVYUMQKOU