Ks. Prof. Robert Tyrała przewodniczył Mszy św. o godz. 12.30.

Wczoraj, w Poniedziałek Wielkanocny Mszy św. o 12:30 przewodniczył Ks. prof. Robert Tyrała, rektor UPJP2.
 
Ks. prof. mówił: „liturgia Słowa ukazuje nam Piotra, który z mocą naucza o Jezusie Nazarejczyku, że został umęczony i zabity, ale zmartwychwstał. Głosząc zaś tę prawdę wyraźnie potwierdza, że wszyscy jesteśmy tego świadkami (Dz 2, 32). Gdy zaś Jezus po zmartwychwstaniu spotyka kobiety, mówi do nich: idźcie i oznajmijcie moim braciom (Mt 28, 8-15), właśnie tę prawdę, że zmartwychwstał! Od rozpoczęcia publicznej działalności Jezusa, poprzez Wieczernik – gdzie ustanowił kapłaństwo – aż do zmartwychwstania i umocnienia Duchem Świętym, dokonuje się szczególna tajemnica – Boże działanie – dla wszystkich pokoleń ludzi na ziemi. Przez wszystkie wieki Bóg powołuje i posyła swoich uczniów, aby o Nim świadczyli i głosili, że On zmartwychwstał. To jest istota kapłańskiego powołania i posłania: głosić z mocą, że Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Słyszymy też dziś wyraźniej głos Boga, który mówi do swojego Kościoła: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9, 37-38). I w tym właśnie kontekście zatrzymajmy się nad jednym z wybranych przez Boga ludzi do głoszenia Dobrej Nowiny, którym był Jan Paweł II.”

Dalej w swym liście Ksiądz Rektor wspomina postać Jana Pawła II:
„Jan Paweł II był jednym z najwybitniejszych Polaków, wielkim humanistą, a jednocześnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych postaci w historii przełomu wieków. Stał się powszechnie uznawanym autorytetem nie na mocy przypadku czy decyzji kogokolwiek, lecz dzięki spójności własnego życia z wartościami, które wyznawał i o których całym swoim życiem świadczył. Fakt ten znalazł uznanie nie tylko w oczach wiernych Kościoła katolickiego czy też innych chrześcijan, lecz również wyznawców innych religii oraz ludzi niereligijnych. Publicznym i niezapomnianym tego dowodem pozostaje wyjątkowy charakter jego pogrzebu, powszechny żal z powodu jego śmierci oraz głośne wołanie Santo subito, które to wydarzenia nabrały charakteru globalnego (zob. Uchwała Senatu UPJPII, 30 listopada 2020).”