– Nasza słabość, nasz grzech, nasza niedoskonałość jest okazją, żeby Pan Bóg okazał swoją wszechmoc i z tego co słabe wyprowadził jeszcze większe dobro, aby dał nam udział w swoim zmartwychwstaniu – mówił ks. Tomasz Szopa w łagiewnickim sanktuarium w Niedzielę Miłosierdzia.

W czasie homilii ks. Tomasz Szopa odwołał się do fragmentu sekwencji wielkanocnej: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea”. Kustosz sanktuarium Jana Pawła II zwrócił uwagę, że Galilea była pogardzana przez Żydów z południa Izraela. – Jezus wybiera to, co słabe, co grzeszne, co niedoskonałe, co nie do końca czyste, aby tam, już jako zmartwychwstały Pan, spotkać się z tymi, którzy są Mu bliscy – mówił ks. Tomasz Szopa.Zachęcał, aby każdy zastanowił się, co w jego osobistym życiu jest Galileą, czyli miejscem grzesznym, niedoskonałym, nie do końca czystym. – Właśnie tam, w tej mojej Galilei, Chrystus zmartwychwstały chce się ze mną spotkać – tam chce się objawić jako zmartwychwstały Pan – dodawał.

Podkreślił, że Chrystus wybiera na miejsce spotkania z człowiekiem jego „osobistą Galileę”, bo w ten sposób objawia tajemnicę Bożego miłosierdzia, przez odpuszczenie grzechów. – Nasza słabość, nasz grzech, nasza niedoskonałość jest okazją, żeby Pan Bóg okazał swoją wszechmoc i z tego co słabe wyprowadził jeszcze większe dobro, aby dał nam udział w swoim zmartwychwstaniu – mówił ks. Tomasz Szopa. Zauważył, że człowiek ucieka od swoich słabości, ukrywa je i wstydzi się ich, nie dostrzega w nich paradoksalnej okazji na spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. 

– Jeśli odkryjemy przed Bogiem to, co jest naszą Galileą, co w naszych sercach jest słabością, niedoskonałością, grzechem, zmartwychwstały Pan w tym wszystkim chce się nam objawić i obdarzyć nas swoim nieskończonym miłosierdziem – zachęcał kustosz papieskiego sanktuarium aby otwierać się na tę łaskę dzisiaj i każdego dnia. 

Tegoroczne Święto Miłosierdzia przebiega pod hasłem „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój”. To słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r., gdy Ojciec Święty dokonał Aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej