W sobotę mijało 100 dni do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie!
Wielu młodych wyjeżdżających na ŚDM w tym roku zgromadziło się na kolejnym „KRoKu do Lizbony”.
Był to czas wspólnej modlitwy, poznawania się, rozmów, zabawy i integracji mieliśmy przedsmak atmosfery ŚDM oraz poczucia jedności i wspólnoty jaką to dzieło tworzy.
Dziękujemy wszystkim za obecność u św. Jana Pawła II, promotora Światowych Dni Młodzieży.
🇵🇹 ✈️